Projekt na proměnu vojenského areálu na sídliště jednadvacátého století představili na posledním zasedání městského zastupitelstva zástupci firmy Avezo Plus. Ta rozlehlý areál na ploše jedenácti hektarů odkoupila od armády. Město mělo sice o opuštěná kasárna také zájem, ale nabídlo za ně ministerstvu obrany nižší částku. Investor přesto projevil vůli konzultovat své představy s vedením přerovské radnice.

„Urbanistický návrh počítá s několika samostatnými investičními celky. Hodláme zde postavit rodinné domy ve dvou typech – dvojdomky a atriové domy. To je část projektu, která může být realizována již velmi brzy,“ nastínil architekt a předseda představenstva brněnské firmy Avezo Plus Josef Holý.

Podle něj se počítá s výstavbou až 256 bytů.

„Celý záměr je rozložený nejméně do deseti let, během nichž bychom chtěli v Přerově investovat do bytové výstavby částku zhruba 500 milionů korun,“ upřesnil. Firma chce spolupracovat nejen s městem, které by se později stalo správcem komunikací v areálu, ale také s developerskými firmami.

„Chtěli bychom zde uplatnit princip takzvaných kondominií, což znamená, že má vlastník bytů podíl na pozemku i jeho vybavenosti. Jsou zde i velké plochy bez určení, a ty bychom přebudovali na náměstíčko,“ doplnil dále architekt.

Investor plánuje také zbudování rodinných domů a administrativních prostor, v areálu bude autopark i plochy pro skladové účely. Bytové objekty budou čtyřpodlažní.

Vizualizace proměny areálu Želatovských kasáren

Otázky a odpovědi

Nový vlastník kasáren se ovšem nebrání ani původní vizi přerovské radnice zbudovat na ploše víceúčelovou halu, ve které by se pořádaly kulturní a divácky hojně navštěvované akce.

Přerovské zastupitele zajímalo na jednání hlavně to, jaké má firma zkušenosti s přebudováním vojenského areálu na bytový komplex.

„Zajímá mě historie firmy, a také jak hodlá zajistit v areálu vytápění,“ zeptal se zastupitel Zdeněk Boháč (ODS).

„Existujeme už od roku 1991 a přebudovali jsme kasárna na byty například v Brně a nebo ve Vyškově. Co se týče vytápění, vypůjčili jsme si část dokumentace od armády. Záležitosti inženýrských sítí bychom ale rádi s městem dořešili,“ vysvětlil Holý.

Na to, zda budou předány komunikace městu jako správci, se zeptal jeden z přítomných občanů Jan Horký. „Byli bychom rádi, kdyby bylo město jejich správcem,“ odvětil architekt a zároveň popřel fámy o tom, že by měla na ploše v budoucnu vyrůst vietnamská tržnice nebo nový supermarket.

„Jsme si vědomi toho, že město drží v ruce územní rozhodnutí a stavební povolení,“ vysvětlil to.

Zastupitele a poslance Zdeňka Boháče (ODS) zajímalo i to, jestli v souvislosti s předchozím využitím pro účely armády firma zjišťovala údaje o možné kontaminaci půdy. „Jsme si vědomi všech rizik. Byly proto provedeny výzkumy, které zdroj kontaminace vyloučily,“ uzavřel Holý.

Vizualizace proměny areálu Želatovských kasáren