Budova hasičské zbrojnice v ulici na Šířavě, kterou dnes využívá na pětašedesát příslušníků přerovského sboru, má zajímavý osud.

„Objekt pochází ze třicátých let minulého století a původně to byl činžovní dům," přiblížil ředitel přerovských hasičů Miroslav Čoček. Profesionální jednotka se sem nastěhovala v roce 1953.

„Šedesát let je dlouhá doba a dnes máme mnohem více techniky než dříve – část jsme jí už museli přesunout do Lipníku. Stísněné prostory navíc zdaleka nevyhovují našim požadavkům. Chybí nám garážové stání pro výjezdovou techniku i vhodné skladovací prostory," upřesnil.Ministr vnitra Milan Chovanec na návštěvě u hasičů a policistů v Přerově

Největším problémem je ale chybějící zázemí pro chemické a technické služby.

„Kontaminované ochranné prostředky ze zásahů pereme v místnosti, která je zároveň prádelnou pro naše mužstvo," poznamenal.

Ministr vnitra Milan Chovanec se při prohlídce zbrojnice nestačil divit.

„Prostory je potřeba jednoznačně změnit tak, abyste fungovali v podmínkách, normálních pro jednadvacáté století. Jestli všechno dobře půjde, tak budete v roce 2018 v novém," přislíbil na setkání s hasiči ministr.

„Pokud se projekt udrží v rámci evropských peněz, bude to jednodušší, ale kdyby se to nepovedlo, je potřeba hledat náhradní zdroje. Není dobré, abyste fungovali v takových podmínkách," dodal.

Na zelené louce za 120 milionů

Hasiči nezískají nové zázemí rekonstrukcí stávající budovy, ale stavbou nové na zelené louce. Mají také reálnou představu, kde by mohla být – na území někdejší průmyslové zóny v Újezdci. Náklady na výstavbu se odhadují zhruba na 120 milionů korun.

„Původně jsme uvažovali o rekonstrukci stávajícího objektu. S ohledem na umístění stanice a nemožnost jejího rozšíření, jsme ale tuto myšlenku opustili a začali shánět pozemky, na kterých by se dala postavit," vysvětlil Karel Kolářík, ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Podle něj se je podařilo získat díky Pozemkovému fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„V současné době probíhá převod ze státu na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a počítám s tím, že během podzimu bude tento proces uzavřen. Požádali jsme město Přerov o změnu územního plánu, protože lokalita, kde se pozemky nacházejí, je koncipována trochu jinak," zmínil.

Pokud všechno dobře půjde, bude už na přelomu letošního a příštího roku vyhlášena zakázka na zpracování projektové dokumentace.

„Vše směřujeme k červnu roku 2016, kdy by měla být v rámci Integrovaného regionálního operačního programu otevřena výzva na výstavbu hasičských stanic. Do té bychom chtěli projekt přihlásit," uvedl.

Nová stanice by se měla nacházet v Újezdci, což je pro hasiče ideální místo, protože není v záplavovém území. V blízkosti bude navíc plánovaný dálniční obchvat s nájezdem u Říkovic. „V bezprostředním okolí také není občanská výstavba," uzavřel ředitel.