Kalouska přivítal ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler, který ho seznámil s výstavou, věnovanou unikátním paleolitickým nálezům v Předmostí. Exponátům ve vitrínách vévodí stylizovaná rytina ženy na mamutím klu, známá jako Předmostská venuše.

V roce 1895 objevil tento vzácný artefakt amatérský archeolog Martin Kříž v lokalitě, kde o rok dříve odkryl slavný hrob lovců mamutů K. J. Maška. Díky němu se Předmostí u Přerova zapsalo do učebnic světového dějepisu. Předmostská venuše z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem není jedinou vzácností výstavy – kromě ní jsou zde další dva exempláře nalezené ve stejné lokalitě – řezba mamuta z mamutoviny a lineární řezba na klu, připomínající stylizovanou mapu Předmostí.

Ministra financí vzácné exponáty, které doplňují výstavu velkoformátových fotografií Martina Frouze, zaujaly.

„Pokud vím, tak historie pravěkého osídlení sahá až do doby 31 tisíc let před naším letopočtem, takže mi tato expozice ukáže velký kus historie nejen moravského osídlení, ale i kořenů evropského osídlení. Ze všeho nejvíce se samozřejmě těším na Předmostskou venuši," přiznal krátce před prohlídkou pro Přerovský a hranický deník ministr financí Miroslav Kalousek.

Ten prý pokládá za nesmírně důležité, že existují městská, zemská a celostátní muzea. „Zvlášť v situaci integrující se Evropy. Národ bez kořenů a kulturní identity to má mnohem těžší, a proto bychom si měli uvědomovat i význam Předmostí. Ten přesahuje hranice České republiky a možná i hranice Evropy," řekl.

Ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler se zmínil na prohlídce artefaktů i o archeologických výzkumech, které v Předmostí v minulosti probíhaly. „Poté, co skončilo bádání docenta Klímy v sedmdesátých letech dvacátého století, byla archeologická aktivita oživována zejména díky profesorovi Jiřímu Svobodovi z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Ten provedl některé sondy ve sprašovém profilu v místě zvaném Hradisko, které má být do budoucna součástí víceúčelového zábavního parku Mamutov," řekl.