„Je hodně důležité, že Krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci potvrdil právní moc stavebního povolení vydaného ministerstvem dopravy. Dá se ale předpokládat, že bude následovat kasační stížnost, již bude řešit Nejvyšší správní soud. Podle liniového zákona má na to lhůtu šedesát dní a já věřím, že bude ještě letos rozhodnuto. Řešíme ale i dílčí stavební povolení - většinu máme v právní moci, ale dvě ještě zbývají,“ shrnul generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Intenzivně se řeší také majetkoprávní příprava. „Jeden klíčový pozemek pro stavbu, který se nachází v Dluhonicích, se nám podařilo vyvlastnit. Samotnou realizaci stavby aktuálně nic nebrzdí a nasazení zhotovitele je obrovské. Práce začaly loni v prosinci a já věřím tomu, že harmonogram, který počítá s dokončením stavby na jaře roku 2026, bude dodržen,“ dodal.

Podle ministra dopravy Martina Kupky je desetikilometrový úsek D1 mezi Říkovicemi a Přerovem jeden z nejsložitějších.

„Této stavbě věnujeme velkou pozornost, protože je jednou z technicky nejnáročnějších. Koneckonců čtrnáct mostních objektů vypovídá samo za sebe. Deset kilometrů trasy a sedm miliard korun bez DPH pro tuto investici představují jeden z nejnáročnějších investičních počinů vůbec,“ zdůraznil v Přerově ministr dopravy.

„Minulý týden rozhodl Krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci příznivě ve věci rozhodnutí rozkladové komise ministerstva dopravy s tím, že zůstává v platnosti stavební povolení, které jsme vydali, a jež umožnilo další průběh stavby. V tuto chvíli nevidíme žádnou zásadní překážku. Jsme si vědomi, že ještě poběží některá soudní rozhodnutí, ale to by stavbu nemělo nijak ohrozit. Je zřejmé z frekvence dopravy v Přerově i okolí, že tuto stavbu nezbytně potřebujeme,“ konstatoval ministr.

Klíčovým objektem stavby D1 u Přerova je ocelová konstrukce, která překonává jak řeku Bečvu, tak čtyřkolejnou železniční trať. Kvůli těmto překážkám byla navržena dlouhá estakáda z ocelových nosníků na betonových sloupech. „Mostovka má délku necelý kilometr a tento zásadní projekt realizuje firma Doprastav,“ upřesnil ředitel stavby úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem Petr Černík.

Stavba objektu nedávno začala a zhotovitel konzultuje kroky s chemičkou Precheza. „Zahajujeme zakládání objektu nad Prechezou, což je ta největší estakáda. Na hlavní trase probíhá odstraňování ornice ve směru na výjezd na Lipník. Tady už jsou první vrstvy zemního tělesa, jež budujeme. Náročné práce v Precheze jsou dány projektem - procházíme totiž přes skládku zelené skalice. V místech, kde se nacházejí ekologicky zatížené zeminy, se musejí kompletně odstranit,“ popsal Černík. V Dluhonicích nyní probíhají demolice objektů.