Nejprve navštívil Hranice, kde se sešel se starostou Miroslavem Wildnerem a v jeho doprovodu obletěl okolí Hranic. Vlček přelétal rovněž nad rybníkem u obce Polom, kde spatřil hrozbu protržení hráze a zaplavení celé obce s 300 obyvateli.

V Jeseníku nad Odrou se sešel se starostou Tomášem Machlýčkem, který předsedu informoval o rozsahu škod. Předseda prostřednictvím starosty vyjádřil svou soustrast rodinám tří obyvatel, kteří v Jeseníku při povodni přišli o život.

V Novém Jičíně se předseda Sněmovny sešel se starostou Ivanem Týlem, který jej informoval, že povodně na majetku města způsobily škody za 150–200 mil. Kč a že město bezodkladně zahájí na pomoc obětem záplav a odstranění následků povodně veřejnou sbírku. Týle dále informoval předsedu o tom, že dnes dostal telefonicky nabídku pomoci z Roudnice nad Labem a Litoměřic na oplátku za pomoc Nového Jičína při minulých povodních v Čechách.

Předseda tuto solidaritu mezi městy ocenil a uvedl, že „Takovéto kritické situace jsou bohužel jedněmi z mála momentů, které dokáží lidi sjednotit ke vzájemné pomoci. Myslím si, že takováto solidarita by se měla více projevovat i v širších souvislostech,“ dodal předseda.

Podle starosty Nového Jičína, který se spolu se záchranáři aktivně podílel na odstraňování škod po záplavách v Čechách v letech 2002 a 2007 uvedl, že každá povodeň je úplně jiná. Ta současná je „nebývale agresivní, silná a rychlá“, řekl Týle Vlčkovi s tím, že záplavová vlna v místní Jičínce za hodinu urazila neuvěřitelných 20 km.

Předseda Sněmovny v navštívených oblastech ocenil činnost integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, Policie ČR a pracovníků zdravotnické služby, kteří působí v postižených místech.

„Chci poděkovat všem jednotlivcům, kteří pomáhají tuto těžkou situaci řešit. Je to opravdu strašná pohroma,“ říká Vlček. „Zároveň bych rád příbuzným všech obětí těchto povodní vyjádřil svou nejhlubší soustrast.“