Jak vyvrátíte obavy lidí, kteří mají za to, že po hvězdném koncertě v Michalově zůstane jen poničený park plný kelímků a odpadků? Dá se vůbec ukočírovat tak velký dav?

Festival bude probíhat výlučně na travnaté ploše, která byla už před dvaceti lety, a to v době rekonstrukce parku, určena pro kulturní akce. Bude oplocen s výhradním vstupem a výstupem do Bezručovy ulice, tedy v opačném směru než do parku Michalov. Areál festivalu bude hlídat ochranka a pořadatelská služba, park bude zabezpečen pracovníky technických služeb a městské policie.

Holešovskou Regatu 2023 navštívilo přes 17 tisíc návštěvníků.
Holešovská Regata 2024? Přijede Leoš Mareš, David Koller, Janek Ledecký a další

Zkušenosti s ochranou parku a zeleně byly konzultovány s pořadatelem Holešovské regaty, kde na rozdíl od našeho záměru v Michalově probíhá už osmý rok festival přímo mezi výsadbou památkově chráněného Holešovského parku, a to za účasti šestnácti tisíc lidí.

V blízkosti parku Michalov se nachází Národní přírodní rezervace Žebračka, ale také Laguna. Konzultovali jste například s ornitology dopad hluku na život v těchto lokalitách?

Hlavní období hnízdění ptáků probíhá už od února do začátku června. I z toho důvodu byl vybrán pozdější termín - festival se bude konat v červenci.

Dá se vůbec během festivalu ukočírovat tak velký dav lidí? Jak to bude s kontrolou návštěvníků, a kde zaparkují?

Velká část plochy parku už je ohrazena plotem, a ta zbylá bude oplocena mobilním hrazením s ostrahou. Tak je možné korigovat efektivně pohyb návštěvníků. Navíc jsme areál doplnili zónou pro děti, aby ho rodiny s ratolestmi nemusely po dobu festivalu vůbec opouštět. Kdybychom přesunuli festival do jakékoliv jiné okrajové lokality, tak by to znamenalo výrazný nárůst počtu aut ve městě.

Na hudební festival Velká Morava fest v Přerově přijede koncertovat i česká slavice roku 2023 Ewa Farna.
Přerované brojí peticí proti obřímu festivalu v parku Michalov. Hlasujte

Hlavním důvodem je to, že je park dostupný pěšky pro většinu Přerovanů. Pro mimopřerovské je připravena zhruba tisícovka parkovacích míst - u Laguny, na takzvané cirkusové louce a na dalších místech, o nichž budou návštěvníci informováni.

Jak vyvrátíte námitky lidí, kteří si myslí, že je komerční festival pro oslavu sto dvacátého výročí parku Michalov nevhodný?

Parky vždy sloužily ke společenskému setkávání. Poučme se z historie. Velká Morava fest není první obdobnou akcí tohoto druhu v Michalově. V roce 1936 probíhala v části Michalova Středomoravská výstava, na které se prezentovaly podniky z celé Moravy - jednalo se o největší akci svého druhu v rámci celé republiky.


Nahrává se anketa ...

Uvažovali jste o tom, že festival uspořádáte někde jinde? Třeba na přerovském výstavišti?

Bohužel prodejem Výstaviště došlo k vnitřním změnám, které již neumožňují pořádání takových akcí. Byla zvažována řada lokalit, které však z provozních důvodů znamenaly enormní zatížení na život v Přerově, ekologickou zátěž či násobné navýšení nákladů. Když pomineme genius loci místa parku Michalov, tak je právě tady k dispozici veškerá infrastruktura, potřebná pro pořádání takové akce.

Park Michalov v Přerově
Festival pro osm tisíc lidí v parku Michalov? Opozici místo konání vadí

Výhodou je dostupnost pro místní, parkování pro mimopřerovské, dostatečně velká plocha v uzavřeném areálu, a tak dále. Otázkou tedy pro obě strany zůstává: Má být Michalov uzavřeným „skanzenem“? Nebo místem, které žije?