Přes rok jsme se potýkali s koronavirovou pandemií a s ní je spojenou kulturní a sociální zdrženlivost. Jakým způsobem zasáhlo toto období do vaší organizace?
Od loňského března jsme byli kvůli nepříznivé epidemiologické situaci nuceni několikrát výrazně omezit nebo úplně přerušit běžně poskytované služby a zcela zrušit konání většiny dopředu naplánovaných kulturních nebo vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost. Knihovna střídavě fungovala v režimu výdejních okének, prostřednictvím kterých si uživatelé vyzvedávali objednané knihy. Přestože to nebylo vůbec snadné období jak pro zaměstnance, pro které je kontakt se čtenáři zkrátka neocenitelný, tak pro uživatele, velké množství z nich zachovalo po celou dobu knihovně přízeň a jakmile to bylo možné, výpůjčky realizovalo. Dříve nepoznanou součástí knihovnické práce se stala třeba dezinfekce knih nebo jejich uložení do několikadenní karantény. Aktuálně máme otevřeno v prázdninové provozní době a umožněný pohyb návštěvníků na našich pracovištích nás moc těší, samozřejmě za dodržování všech bezpečnostních opatření. Od září navíc pevně doufáme, že budeme moci opět začít pořádat veškeré akce pro děti i dospělé, které u nás dřív bývaly téměř na denním programu.

Kolik má přerovská knihovna čtenářů a roste tento počet?
Na konci loňského roku jsme evidovali 5 454 uživatelů, kteří uskutečnili celkem 110 884 návštěv knihovny a vypůjčili si 229 684 knihovních dokumentů. Do těchto statistik bohužel kriticky zasáhly okolnosti související s koronavirovou pandemií, nicméně do budoucna se díváme optimisticky a věříme, že počty našich uživatelů opět porostou. Abychom tomu vyšli vstříc, nabízeli jsme letos v rámci každoroční celostátní akce Březen – měsíc čtenářů novým čtenářům registraci po celý měsíc zdarma a stejnou nabídku máme po celé letní prázdniny pro děti do 15 let.

Podle čeho vybíráte nové knihy do fondu vaší knihovny?
Při nákupu knih se snažíme reagovat na aktuální nabídku na trhu a také na požadavky našich čtenářů, kteří se na nás ohledně pořízení konkrétních titulů do fondu sami často obracejí. Knižní produkce je obrovská a nabídka skutečně pestrá, takže vybrat si může opravdu každý. Mezi čtenáři je zájem jak o českou i zahraniční beletrii, tak literaturu populárně-naučnou. Tituly, u kterých předpokládáme zvýšený zájem uživatelů, rovnou nakupujeme do fondu ve více výtiscích, aby na ně čtenáři nemuseli příliš dlouho čekat.

Co všechno si lze u vás vypůjčit kromě knih?
Našim uživatelům nabízíme kromě beletrie i naučné literatury a časopisů také velké množství CD, na kterých naleznou nejen hudbu, ale také stále oblíbenější audioknihy, což jsou knižní tituly načtené známými českými herci nebo dabéry. Audioknihy jsou skvělou volbou pro každého, komu se při čtení klasických tištěných knih brzy unaví oči nebo pro ty, kteří na čtení zkrátka nemají čas. Zrakově postiženým uživatelům jsou pak určeny zejména zvukové knihy, které jsou pro ně k dispozici spolu s kompenzačními pomůckami na bezbariérové pobočce na Velké Dlážce. Dále si z našeho fondu mohou uživatelé vypůjčit nejrůznější deskové hry pro děti i dospělé, laminované turistické mapy všech oblastí ČR, ale např. i čtečky elektronických knih nebo tablety, pokud si chtějí „osahat“ tyto moderní technologie. Pro nejmenší čtenáře knihovny pak máme tematické kufříky nebo interaktivní Albi tužky a knížky z edice Kouzelné čtení, které zábavnou formou rozvíjejí jejich schopnosti a znalosti.

Půjčujete i e-knihy?
Ano, přerovská knihovna už od roku 2014 umožňuje svým uživatelům také stahování e-knih, a to ve spolupráci s portálem Palmknihy.cz. Čtenáři s platnou registrací tak od nás mají k dispozici tisíce titulů elektronických knih napříč všemi žánry včetně bestsellerů a novinek. Současně si můžou do svého zařízení vypůjčit tři tituly e-knih na dobu 31 dnů.

Řadu let se v Přerově hovoří o tom, že knihovna sídlí v nevyhovujících prostorách a zasloužila by si nové moderní vzdělávací centrum. Nabírá tento záměr nějakou konkrétní podobu?
Městská knihovna v Přerově skutečně sídlí v nevhodných prostorách, které zcela neodpovídají požadavkům na moderní knihovny 21. století. Přerované by si tedy novou knihovnu, která by se stala důstojným kulturním centrem města, opravdu zasloužili. Zřejmě poslední zprávy jsou takové, že zastupitelstvo města ustanovilo v dubnu novou pracovní skupinu, která se má zabývat stavbou nové knihovny, případně jejím přemístěním do budovy jiné.

Co chystáte nového na letošní rok?
Jelikož se dennodenně potýkáme s nevyhovujícími a nedostatečnými prostorami, musíme hledat taková řešení, kterými bychom byli schopni zajistit námi poskytované služby v určité kvalitě. Pokaždé se snažíme docílit toho, aby se u nás uživatelé cítili příjemně a výběr knihovních dokumentů byl pro ně co nejsnadnější a nejpřístupnější. I z toho důvodu například plánujeme na přelomu července a srpna zrealizovat malé úpravy v hudebním oddělení a čítárně, které snad návštěvníci knihovny následně ocení. A na podzim, pokud to už zmiňovaná epidemiologická situace dovolí, nabídneme zájemcům kurzy trénování paměti pod vedením nové certifikované lektorky.

Jaké je podle vás poslání knihovny v současné době?
Veřejná knihovna by měla být od dob svého založení především místem, které umožňuje rovný přístup k informacím všem lidem, proto informace získáváme, zpracováváme, uchováváme a dál poskytujeme. Snažíme se vytvářet čtenářské návyky už od raného dětství – pokud se udrží až do dospělosti nebo stáří, potom obzvlášť víme, že naše práce má skutečně smysl. Usilujeme o to, aby knihovna byla místem vzájemného setkávání napříč všemi generacemi, do kterého se budou lidé rádi opakovaně vracet. Těší nás, že se můžeme částečně podílet na rozvoji vzdělávání i na kulturním životě města tím, že spolupracujeme se školami, organizujeme vzdělávací kurzy, školení nebo volnočasové aktivity, jsme konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku a nabízíme možnost navštívit autorská čtení se spisovateli, cestovatelské besedy nebo jiné, tematicky zaměřené přednášky z nejrůznějších oblastí.