Industriální stavba byla zbudována v duchu geometrické moderny podle návrhu pražského architekta Ladislava Skřivánka. Do provozu byla uvedena v roce 1920.

„Provozně-administrativní budova byla projektována jako centrální sídlo společnosti, které mělo reprezentovat nejen svého provozovatele, tedy Středomoravskou elektrárnu, ale i město Přerov jako jednoho ze zakládajících společníků,“ přiblížil Vlastimil Staněk, mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Kromě vlastního technického vybavení kladli projektanti při vzniku reprezentativního sídla důraz na kvalitní architektonické řešení, které je podstatnou součástí památkových hodnot objektu.

„Jedná se o monumentální průmyslový objekt z režného cihelného zdiva s řadou dodnes dochovaných architektonických detailů, jako jsou zubořezy na fasádách, tvarové členění okenních a dveřních výplní s charakteristickým značením původního provozovatele - tedy „SME“ v okenní výplni štítu strojovny nebo zdobné zakončení hlav komínových těles,“ vyjmenoval.

Typická silueta

Z památkového hlediska má význam i autentická podoba, ve které se budova bez technologického zařízení zachovala.

Kromě architektonických kvalit vykazuje stavba i urbanistické hodnoty, protože je významnou dominantou Přerova - stala se součástí ustálených panoramatických pohledů na město a typická silueta korunovaná štíty a dvěma komíny je identifikačním znakem Přerova při příjezdu do železniční stanice.

Ostatní objekty v areálu bývalé městské elektrárny podle památkářů nevykazují historické ani urbanistické hodnoty, pro něž by je bylo nutné legislativně chránit.

Budova, nově zapsaná na seznam kulturních památek, je připomínkou velkého průmyslového rozmachu Přerova na počátku minulého století.

„Byla prezentací významu a krásy města a ve své době měla velkou důležitost. Podstatné je i to, že se zachovala v souboru staveb - komínů, elektrárny a rezervní výtopny, je zde i správcovský dům. Navíc uchovává genius loci místa,“ řekla už dříve městská architektka Alice Michálková.

Na prodej

Objekt bývalé elektrárny je od roku 1995 opuštěný a ocitl se i v národní databázi brownfields.

Úředníci přerovského magistrátu loni v létě potvrdili, že vlastník - společnost DriveStone - podal na dotčené orgány žádost o posouzení záměru demolice.

Budovu nyní nabízí realitní kancelář k prodeji.

„Je dobře, že si začínáme více vážit i novějších staveb a budu pevně doufat, že prohlášení kulturní památkou pomůže majitelům při obnově této budovy a zajištění prostředků na případnou rekonstrukci. Vnímám to tedy jako příležitost při dobrém nápadu žádat o finanční prostředky na opravy formou dotace,“ konstatoval přerovský zastupitel a architekt Jan Horký (SpPP).

„Dovedu si představit víceúčelové využití takového komplexu – pro kanceláře, společenské prostory nebo třeba pro sport,“ zmínil.