Nový veterinární zákon, který začne platit od ledna příštího roku a zavádí povinné čipování psů, donutil přerovskou radnici upravit stávající obecně závaznou vyhlášku. Majitelé čtyřnohých miláčků v Přerově mají poslední měsíce na to, aby nechali označit své psy čipem. Pokud tak neučiní do konce roku, město už jim poplatek za čipování neproplatí.

„Od 1. 1. 2020 začne platit nový veterinární zákon, ve kterém je již zavedena povinnost čipovat psy. Proto vydáváme novou obecně závaznou vyhlášku o trvalém označování psů, která už neobsahuje motivaci proplacení čipování ve výši 600 korun na jednoho psa,“ vysvětlila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Podle ní se mohou majitelé čtyřnohých miláčků placení vyhnout, pokud přijdou k veterináři včas.

„Jestliže stihnou své mazlíčky načipovat do 31. prosince, mohou magistrát až do 30. dubna příštího roku žádat o proplacení,“ upřesnila.

Průkopnický Přerov

Město Přerov zavedlo vyhlášku o trvalém označování psů už v roce 2009 - tedy před deseti lety. Na svou dobu tedy bylo průkopníkem. Nové vyhlášce před lety výrazně pomohla stížnost majitelky dvou jorkšírských teriérů.

Chovatelka tehdy odmítla nechat své psy očipovat, protože byli už dříve otetovaní a zapsaní v plemenné knize. Obrátila se kvůli tomu na ministerstvo vnitra, které požádalo o odborný posudek rezort zemědělství. Výsledkem nového právního posouzení byl návrh, aby město nechalo vyhlášku přepracovat.

„V současné době město náklady na čip do výše 600 korun chovateli proplácí, pokud ovšem splní podmínky dané vyhláškou,“ vysvětlila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Vyhláška se vztahuje na všechny chovatele na území města, s výjimkou těch, jejichž psi se na území města zdržují kratší dobu než třicet dnů. Chovatel je povinen nechat označit psa mikročipem nejpozději do sedmi měsíců jeho stáří, v případě staršího psa do třiceti dnů od dne, kdy se stal jeho chovatelem.

„Povinnost se nevztahuje na ty, kteří se stali chovateli již trvale označeného psa, nebo u jejichž psa nelze podle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést,“ dodala Lenka Chalupová.

Čip nemají jen tři procenta

Město dnes eviduje zhruba 3 700 psů, z nichž nemají čipy pouze tři procenta - a to zejména ze zdravotních důvodů.

Přerovští veterináři potvrzují, že majitelé čtyřnohých miláčků na novou legislativu zareagovali, a berou ordinace zvěrolékařů útokem.

„Nápor ze strany chovatelů jsme zaznamenali už teď, ale očekáváme, že se ještě zvýší v listopadu a prosinci. Magistrát totiž od ledna čipování nově pořízených psů neproplatí,“ zmínil přerovský veterinář Tomáš Barbořík. Majitelé psů jsou ale, jak ukazuje dlouholetá praxe, zodpovědní.

„Spousta psů je načipovaných nejen kvůli vyhlášce města, ale také kvůli cestám majitelů do zahraničí, kde tato povinnost platí. Kvůli změně zákona přesto čipujeme více jako obvykle,“ doplnil také veterinář Richard Baťka.

Nová obecně závazná vyhláška, kterou schválili zastupitelé, obsahuje také povinnost chovatelů přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů, kterou vede odbor ekonomiky přerovského magistrátu.