Mnozí Přerované, a s nimi už i zástupci vedení magistrátu, by navíc upřednostnili opravy jiných cest.

„Přestože se na naši hlavu snesla vlna kritiky, nemůžeme za nevhodné načasování oprav, které před několika dny úplně ucpaly město,“ uvedl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Podle něj se radní dozvěděli o rekonstrukci rondelů a silnic pouhé dva dny před jejich spuštěním.

„Informace o rozsahu prací a termínech realizace na silnici I/55 obdrželo město v úterý 27. října, tedy dva dny před započetím prací. Ve čtvrtek 29. října vydal Krajský úřad v Olomouci povolení uzavírky a v sobotu 31. října stavba začala,“ zrekapituloval mluvčí. Investorem oprav je Ředitelství silnic a dálnic.

Podle náměstkyně přerovského primátora Eleny Grambličkové (ODS) nemají zástupci státu ani kraje zákonnou povinnost informovat o tom, který úsek silnice spraví a kdy se tak stane.

„Je to čistě jejich dobrá vůle, pokud tak učiní,“ poznamenala. Špatná informovanost o tak zásadních investicích prý ale budí rozpaky.

„Zůstala v nás určitá pachuť nespolupráce s vyššími celky,“ podotkl v této souvislosti třeba tajemník města Jiří Bakalík. Zástupci olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic se ale brání a tvrdí, že město o stavbě vědělo v předstihu.

„Už počátkem října vydal Krajský úřad souhlas se stavebními pracemi a v polovině měsíce jsme rozesílali pozvánky na jednání o řešení uzavírky v rámci stavby. Na jednání jsme přizvali i odbor dopravy magistrátu a součástí přílohy dopisu byly navržené objízdné trasy,“ uvedl Pavel Študent z olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic.

Podle něj mělo město minimálně čtrnáct dní předem informaci o tom, co se bude dít.

V Přerově není frézování ulic Komenského a třídy 17. listopadu jedinou stavbou, která řidičům komplikuje život. Do 30. listopadu potrvá také částečná uzavírka silnice na Osmeku, kterou pro změnu opravuje Správa silnic Olomouckého kraje.

Magistrát nyní tvrdí, že v Přerově jsou i další potřebné cesty. O ty se však nikdo nezajímá.

„Přestože má město na priority oprav komunikací ve městě, jejichž vlastníkem je stát a kraj, jiný názor, rozhodnutí vlastníka musí akceptovat,“ vyjádřil se k tomu mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal. Podle něj volají nutně po opravách například ulice Tovární, Dvořákova a nebo Polní.

„Tyto priority se ale týkají krajských silnic. Ředitelství silnic a dálnic má v majetku komunikace v ulicích Velká Dlážka, Palackého, Komenského, 17. listopadu, bří Hovůrkových, 9. května a část Durychovy. Jako stát a vlastník se o tyto silnice řádně staráme,“ uzavřel Pavel Študent z Ředitelství silnic a dálnic.