„Cyklostezka v Osmeku bude 226 metrů dlouhá. Na její realizaci je vyčleněno z rozpočtu města 12 milionů korun, pokusíme se ale ještě získat na ni dotaci,“ řekl mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal.

Trasa, která by měla začínat u Michalova, bude sloužit částečně i chodcům. „Na sto čtyřiceti šesti metrech to bude sdružená stezka pro chodce i cyklisty o šířce tří metrů. Zbývající část bude o půl metru užší a bude jen pro cyklisty,“ vysvětlil Přidal.

Projekt nyní leží na odboru rozvoje, jehož pracovníci ho připravují k realizaci.

Naopak na stavbu druhé z plánovaných tras si Přerované budou muset ještě počkat. Má vést Želatovskou ulicí od kruhové křižovatky s Dvořákovou směrem na Želatovice. „V tuto chvíli se vykupují pozemky, po kterých má stezka vést,“ uvedl náměstek primátora Přerova Josef Kulíšek.

Na trase, která má propojit Přerov se sousední obcí, spolupracuje město s Želatovicemi. „Do budoucna se uvažuje o dalším propojení směrem na Tučín. To už ale nezáleží na Přerovu, ale na těchto obcích,“ doplnil Přidal.

Kdy by mohla být trasa hotová nebo kolik peněz bude stát, není ještě jasné. „Nejprve musíme vyřešit majetkové vztahy. Budeme ale určitě usilovat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která může dosáhnout padesáti procent nákladů,“ sdělil primátor města Jiří Lajtoch.

V letošním roce byly ve městě dokončeny dvě cyklostezky. Jedna do Henčlova, druhá podél Hranické ulice v Předmostí směrem na Čekyni. Na stavbu nový cyklostezek nebo opravu těch stávajících přispívá také Olomoucký kraj.

„Krajské zastupitelstvo schválilo na rok 2010 částku šest milionů korun na cyklo-stezky. Příspěvek kraje obcím může dosáhnout až padesáti procent nákladů,“ doplnil mluvčí krajského úřadu Ivo Heger.