Své připomínky ke zpracované studii můžou vyjádřit Přerované na veřejném projednávání v Městském domě.

„Už v roce 2008 jsme nechali zpracovat studii, která řešila zásadní požadavky – přehledné dopravní řešení, bezpečné napojení na třídu Komenského, pohodlný pohyb pěších. Studie, již máme k dispozici, navrhuje i parkové úpravy s městským mobiliářem, vymezení parkovacích stání, revitalizaci parkovacích ploch a opravu těch stávajících. Myslí i na bezbariérové prvky," nastínil náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Podle něj by mělo mít okolí kostela, který byl v roce 1995 prohlášen za kulturní památku, důstojnější podobu. Zároveň by mělo být přehledné i pro řidiče, kteří tu zastavují. V blízkosti se totiž nachází hned několik zdravotnických zařízení, z nichž největší je železniční poliklinika.

Zadaná studie řešila dvě varianty revitalizace území, které se rozkládá na ploše zhruba jednoho hektaru.

„Každá má své výhody i drobná negativa, ale obě jsou po odborné stránce přípustné. Chceme veřejnost s navrhovaným řešením seznámit a zjistit názory Přerovanů – aby mohlo dojít k dopracování příslušných projektových dokumentací," doplnil vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Pavel Gala.

Lidé, kteří mají zájem posoudit plusy i mínusy obou návrhů a chtějí se vyjádřit k plánované investici za zhruba sedmnáct milionů korun, můžou přijít v pondělí 30. září v 16 30 hodin do Městského domu v Přerově.