„Rada minulý týden ve čtvrtek vybrala zhotovitele, kterým je Přerovská stavební společnost. V současné době běží patnáctidenní lhůta pro podání námitek," řekl náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO) s tím, že náklady na tuto investiční akci by měly činit zhruba 12 milionů korun.

Podle Zdeňka Dostála z odboru rozvoje přerovského magistrátu potrvají práce sedm měsíců. „Pokud půjde všechno podle předpokladu, zahájeny budou už v říjnu a stavební ruch utichne v dubnu příštího roku," upřesnil.

Okna v Městském domě jsou stará a nevyhovují tepelně izolačním vlastnostem. „Pro úsporu energií jsou vhodná zdvojená dřevěná okna s tím, že barva zůstane stejná. Výrobce ale musí respektovat závazné stanovisko památkové péče," konstatoval.

V Městském domě právě na podzim začíná sezona, a proto se musí harmonogram stavebních prací sladit s pořádanými kulturními a společenskými akcemi. K

romě divadelních představení, koncertů a nově také sobotních čajů „ o osmé" se totiž konají v zimních měsících ve velkém sále Městského domu také tradiční stužkovací a reprezentační plesy. Každý měsíc navíc obsadí velký sál měšťáku zastupitelé, kteří zde mají svá pravidelná zasedání.

Práce se nedotknou ani plesů

Stavební práce spojené s výměnou oken a zateplením fasády dvorního traktu se ale pořádání akcí nijak nedotknou.

„Zhotovitel by je měl zkoordinovat s harmonogramem kulturních a společenských akcí, zejména ve velkém sále. Práce mohou klidně probíhat i během plesové sezony – dělníci budou pracovat od pondělí do čtvrtku a o víkendech se činnost přeruší," upřesnil náměstek primátora Pavel Košutek.

Městský dům patří k nejstarším kulturním stánkům v Přerově. Původní Záloženský dům byl slavnostně otevřen v roce 1897 a v roce 1909 jej koupila radnice, která ho přejmenovala na Městský. Architektonicky významná stavba v novorenesančním slohu je typická svou bohatou štukovou výzdobou s prvky secese.

Budova naposledy prošla generální rekonstrukcí v devadesátých letech minulého století. Částečných úprav se dočkala před několika lety, kdy se sem z velké pasáže přestěhovalo Městské informační centrum a nové prostory a zázemí pro účinkující získaly i Kulturní a informační služby města.

Objekt prošel i nezbytným statickým zajištěním.