Ke stavu Městského domu, který vyžaduje rekonstrukci, přispěly i otřesy od kolem projíždějících aut.

„Důvod jeho revitalizace je zřejmý. Poslední rekonstrukce byla provedena před zhruba dvaceti lety. Navíc otřesy, které jsou způsobeny projíždějícími auty a autobusy, statice domu nepomáhají," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

V letošním roce se v něm dokončila stavba nových šaten. Do těchto prostor se přesunou i KIS.

„Staticky jsme to ošetřili v letošním roce, kdy se v dolním traktu postavili nové šatny. Do volných prostor se zde bude od července stěhovat i KIS. To ale neznamená, že šatny budou sloužit centru, budou i nadále využívány umělci," dodal.

Pracovní skupina již jedná o dalších postupech v této věci.

„Včera jsem se zúčastnil schůzky pracovní skupiny na revitalizace Městského domu. Zadali jsme další studie a projekty, které by nám měli říct, jak nadále naložíme s touto nemovitostí," prozradil.

Do domu zatéká 

Opravy jsou již nutné. Do Městského domu totiž zatéká. V nevábném stavu jsou taktéž okna.

„Všichni kolemjdoucí si mohou všimnout, že do budovy zatéká, protože v ní byl špatně navržen svod dešťových vod, způsobující už delší dobu značné škody. Dále je nutné dořešit i otázku kanalizace, naložení s okny a statikou. To bude probíráno na nejbližších jednání pracovní skupiny," řekl.

Odstoupení od smlouvy

Město chce do konce roku vyjednat odstoupení od smlouvy se společností, která provozuje některé služby Městského domu. Ta je platná ještě tři roky.

„Chceme ukončit smlouvu se společnosti Init, která má platnost do 31. srpna roku 2015. Rovněž budeme rádi, když se o Městský dům budou starat pouze KIS. Prvním krokem byly nově zbudované šatny, do kterých se středisko přestěhuje. Schválili jsme také nové a zvětšené informační centrum města, kde budou provozovány předprodeje. To se změní v prostor s mezonetem," uvedl Michal Zácha.

Jednání jsou vázaná na domluvě obou subjektů.

„Jednání se společností Init pokračuje a troufám si říct, že je na dobré cestě, abychom ke konci roku došli ke vzájemné dohodě o ukončení smlouvy," řekl senátor a přerovská primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Město dříve obdrželo názory, negativně se vyjadřující se k provozování kulturních aktivit města soukromou společností.

„Chceme, aby KIS provozoval kulturní činnosti v Přerově. V minulosti byla projevena vůle, aby tyto služby neprovozoval soukromník. Nyní si je chceme zabezpečovat sami pod naší příspěvkovou organizací," dodal.

Investice do nových šaten, kde bude sídlit i KIS, stála přes šestnáct milionů korun.

„V minulém a částečně v letošním byly investice téměř dvacet milionů korun na úpravu šaten a vnitřních prostor, které byly v dezolátním stavu. Proto také chceme, aby město provozovalo kulturu v tomto domě," řekl.

Dvě centra v jednom místě

KIS a MIC by tedy měly být na jednom místě ve středu města.

„Vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele stavby, aby v Městském domě bylo nové MIC. Rádi bychom, aby tyto centra byla v jednom místě, v centru dění kulturní aktivity města," sdělil.

Prostorné informační centrum města je jedním z bodů plánované revitalizace. A to včetně takzvaného kontaktního místa.

„Chtěli bychom, aby v nově vybudovaném MIC byla i možnost komunikace s městem ve formě petic, stížností, dotazů a připomínek. Mohla by to být recepce, která bude zřízena pro potřeby občanů města," dodal přerovský primátor Jiří Lajtoch.

V možných úvahách je i zřízení služby pro komunikaci s úřady a dalšími institucemi.

„Rád bych tam viděl časem i Czech Point, ale to jsou vše vize budoucnosti," doplnil primátora Michal Zácha.

V září budou stanoveny kroky oprav Městského domu.

„Počítáme, že vložíme tři miliony na přebudování MIC. V současné době se provedli posudky na kvalitu oken, střechy či rýn. V září bychom chtěli doporučit radě i zastupitelstvu města harmonogram prací významných oprav a modernizace Městské domu," uzavřel primátor.

Od 1. července má KIS také nového ředitele. Rudolfa Neulse v jeho funkci vystřídal Jaroslav Macíček.

(kre)