Hůře se dýchalo v Hranicích, kde byl prach nad limitem již v neděli a v úterý se čtyřiadvacetihodinové koncentrace blížily trojnásobku.

Špatná byla situace v Přerově i Prostějově.

Více než dvojnásobek limitu pro polétavý prach ukazovala stanice v Olomouci-Hejčíně.

Ve středu by se měly rozptylové podmínky zlepšit. V Olomouckém kraji by mělo více foukat a povolit sevření způsobené teplotní inverzí.

„Zrovna se díváme z okna, jak tam je. Mlha, smog. Nepůjdeme s dětmi ven, ale zůstaneme ve školce. Budeme si hrát pohybové hry a jedna skupinka dokončí výtvarnou práci, kterou jsme nestihli s dětmi, které byly nemocné,“ popisovala dopoledne Drahomíra Steigerová z olomoucké mateřské školy v Rooseveltově ulici.

Zlepšení má přinést vítr

Do smogu se města ponořila už v noci a během dne se situace výrazně neměnila.

„Rozptylové podmínky budou i nadále většinou mírně nepříznivé. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat většinou nad hodnotou stanoveného imisního limitu,“ nepotěšil v poledne vedoucí Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě Roman Volný.

Zlepšení by mělo přijít ve středu. Už v noci. Vítr by se měl stáčet ze slabého jižního až jihozápadního na východní a severovýchodní směry, což v Olomouckém kraji pomůže odvádět škodlivé částice pryč právě na Prostějovsku, Olomoucku a Přerovsku.

„Během středy by měl vítr zesilovat, což by mohlo způsobit, že by koncentrace mohly jít o něco dolů. Jak moc, uvidíme až během středy, kdy bychom reagovali případným odhlášením smogové situace,“ vysvětlil Václav Smolka z regionálního předpovědního pracoviště.

Jezděte MHD

Na znečištění ovzduší ve městech se podepisuje provoz aut, proto ČHMÚ v úterý doporučilo maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a upřednostnit veřejnou dopravu. V Přerově mohli lidé od 10 hodin cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma.

„Nemocným s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším občanům a malým dětem doporučujeme zdržet se při pobytu venku a fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání,“ připomněl ČHMÚ při vyhlášení smogové situace v Olomouckém kraji.

Pomohou změny kotlů?

Vzduch ve městech znečišťují kromě aut a průmyslových zdrojů také lokální topeniště.

„Mají větší podíl na prachových částicích i benzoapyrenu. Je to však lokalita od lokality. Nesmíme zapomenout na přenos znečištění Moravskou bránou z Polska,“ poukázala Vladimíra Volná z Oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Ostrava.

Pomoci dostat z domácností pryč staré neekologické kotle mají takzvané kotlíkové dotace. Nakolik se díky nim daří zlepšit ovzduší, to již zjišťuje v rámci dvou projektů právě ČHMÚ.

„Výsledky ještě nemáme k dispozici. Projekt stále probíhá,“ uvedla Volná.

Na posouzení potřebují odborníci delší řadu měření, aby data nebyla zkreslena aktuálními meteorologickými podmínkami.

V Olomouckém kraji byla v rámci poslední vlny kotlíkových dotací podpořena výměna šestnácti stovek lokálních topidel. Kraj mezi zájemce rozdělil 166 milionů a 700 tisíc korun. Hejtmanství se v pondělí obrátilo na další potenciální zájemce o výměnu kotle s anketou, aby získalo odezvu v souvislosti s chystanou třetí vlnou kotlíkových dotací.

KVALITU OVZDUŠÍ MŮŽETE SLEDOVAT NA STRÁNKÁCH ČHMÚ.

Při nastalé smogové situaci je vhodné:
Omezit pobyt pod širým nebem, zvláště v době ranních a večerních hodin,
Omezit větší fyzickou aktivitu ve venkovním prostoru (sport, těžká fyzická práce)
Omezit větrání (větrat krátce a intenzivně)
Zvýšit péči o svůj organismus - posílit imunitu přísunem vitamínů
Omezit vlastní produkci emisí - dát přednost hromadné veřejné dopravě před použitím osobních automobilů, nespalovat odpady ani nekvalitní paliva.
Zdroj: ČHMÚ