„Tento jev může nastat jen u vnitřních planet, tedy Venuše a Merkuru. Venuše byla vidět roku 2012 a zopakuje se až za 121 let. Merkur ještě uvidíme v letech 2019 a 2032," vysvětlil Petr Karel, předseda Astronomického klubu v Přerově.

Merkur se mezi Slunce a Zemi dostal po jedné hodině odpoledne, s přibývajícími mraky se ale viditelnost horšila.