Anketu s touto otázkou položili občanům svého města radní.

Zaregistrovaní „Přerovští rádci" ji mohou vyplňovat od pátku 19. února do čtvrtku 3. března.

V Přerově je nyní zaregistrováno na 4 100 psů – znamená to tedy, že čtyřnohého přítele má zhruba každý jedenáctý Přerovan. Měli by ale psi využívat k procházkám i městský park?

„Rada města zvažuje možnost nové obecně závazné vyhlášky, která by počítala se zákazem vstupu psů do Michalova. Chceme ale znát názor našich občanů. Budeme rádi, když nám napíší i svá stanoviska – pro i proti, zajímá nás jejich pohled," uvedl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Michalov, který se rozléhá na dvaceti hektarech, je z hlediska krajinářské a památkové hodnoty jedním z nejcennějších parků v České republice.

Vznikl v roce 1904 podle plánů významného zahradního architekta Františka Thomayera a v roce 1992 byl vyhlášen kulturní památkou.

Teď můžou, ale jen na vodítku

Park je místem relaxace Přerovanů, je vhodný k procházkám, míčovým hrám a také ke hře dětí. Své místo tu mají i subtropické skleníky s exotickými rostlinami a od jara do podzimu se ve zdejším altánku konají pravidelné nedělní promenádní koncerty.

V současné době mají psi do Michalova přístup – ale jen za určitých podmínek.

„Majitel nesmí mít psa bez vodítka, nebo jej nechat vstupovat na plochy hracích prvků. To upravuje obecně závazná vyhláška z roku 2002," doplnil Pavel Juliš z odboru životního prostředí přerovského magistrátu.

Lidé, kteří se chtějí stát dalším členem týmu Přerovských rádců, a sdělit své připomínky a podněty – se mohou přihlásit na adrese: prerovsky.radce@prerov.eu. V současné době je do projektu radnice zapojeno na 169 lidí.