„Psychická stránka hraje v léčbě velkou roli, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Když jsou v dobré náladě, lépe snášejí i vyšetření a celkově pobyt u nás, což jednoznačně vítáme i my, zdravotníci," uvedla vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Přerov Jana Fialová s tím, že představení si vysloužilo bouřlivý aplaus. Herci zpříjemnili den nejen dětem, ale také rodičům a zaměstnancům nemocnice.

Představení organizovala společnost BJS Group, která se neangažuje v přerovské nemocnici poprvé. Pro pacienty zdejšího dětského oddělení totiž zajišťovala divadelní program již v minulém roce.