„Kasička se nachází v hlavní budově knihovny na Žerotínově náměstí a v půjčovně pro děti v Palackého ulici. Sbírka běží už od června a účast je už teď docela slušná. Někdo chce přispět třeba desetikorunou, ale vhodit se můžou právě jen padesátníky," řekla pracovnice přerovské knihovny Jana Tomčíková.

Sbírku organizuje olomoucké sdružení Šance. Vybrané peníze se použijí na nákup přístrojů, vybavení, materiálu a pokrytí neinvestičních výdajů hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.