Po vzoru Světové zdravotnické organizace tu uspořádaly dva dny akcí a přednášek spojených s osvětou.

Že je umývání rukou důležité ví každý, ne všichni ale vědí, jak správně a často si je mýt, aby se tak mohli vyvarovat mnoha infekčním onemocněním.

„Proto budou v přednáškovém sále zdravotní sestry veřejnost učit, jak se správně myjí ruce, proč je hygienická dezinfekce tak důležitá a proč by ji měli lidé po zdravotnících požadovat,“ uvedla mluvčí přerovské nemocnice Hana Szotkowská.

Dvoudenní akce odstartovala v úterý v osm ráno v přednáškovém sále přerovské nemocnice. Dopolední program byl věnován výhradně dětem ze základních škol.

„Základy správných návyků hygieny rukou je totiž třeba začít učit děti již od útlého věku,“ řekla hlavní sestra přerovské nemocnice Zuzana Krčková.

Přednášky jsou ale určeny i dospělým, kteří také často mytí rukou podceňují.

„Proto i pro ně budou v rámci odpoledního programu připraveny návody, jak si správně umýt a dezinfikovat ruce. Všichni návštěvníci si budou moci provést i praktický test,“ sdělila mluvčí nemocnice.

Podobnou příležitost nabízí přerovská nemocnice vůbec poprvé.

„Pravidelně každý rok pořádáme přednášky pro lékaře a sestry, protože u nich je to nezbytné. Pro veřejnost letos podobnou akci pořádáme poprvé. Ve světě je ale běžná,“ dodala Krčková.

O mytí rukou i ve středu

Sestry z Centrálních operačních sálů a z Oddělení mikrobiologie pro děti v úterý ráno připravily zábavný program, ve kterém nechybělo promítání naučného kresleného filmu nebo drobné odměny za správně zodpovězené otázky.

„Hravou formou tak zjišťujeme, jaké mají děti návyky a snažíme se jim vysvětlit, co dělat jinak a lépe, aby byly zdravé a umývání rukou nepodceňovaly,“ popsala Krčková.

Nejvíce děti zaujal přístroj, pod jehož speciálním světlem bylo možné sledovat, kdo si ruce pořádně neumyl a naopak.

„Zúčastnit se této akce nám nabídla nemocnice a my jsme hned souhlasili, protože osvěta u dětí v tomto směru je důležitá. V tomto věku nejsou návyky v hygieně ještě tak zautomatizované a je proto potřeba děti neustále nabádat a ptát se, zda si ruce umyly,“ vysvětlila učitelka prvňáčků z přerovské základní a mateřské školy Pod Skalkou Eva Vachoušková.

Do nemocnice se můžou zájemci přijít poučit i ve středu 4. května vždy od osmi do dvanácti hodin dopoledne a od jedné do čtyř hodin odpoledne.