Výběrové řízení na nový Tyršův most v Přerově provázely dohady už od doby, co bylo vyhlášeno jméno vítěze. Soutěž, v níž tehdy nejlépe obstála společnost Skanska, napadly dvě brněnské firmy – Firesta a SDS Exmost, které v ní tehdy neuspěly.

Zatímco první měla výhrady ke způsobu losování a upozorňovala na procesní chyby ve výběrovém řízení, druhá do námitky dokonce uvedla, že bylo losování neobjektivní a mohlo být zmanipulováno. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ale výhrady nenašel a případ v červenci 2010 uzavřel s tím, že k pochybení nedošlo.

Krajský soud v Brně se v polovině února zabýval žalobou jedné z firem na rozhodnutí antimonopolního úřadu a svým rozsudkem původní stanovisko ÚOHS zrušil.

„Nechápeme, proč se tato věc vytahuje právě teď, když je Tyršův most téměř před dokončením,“ komentoval to mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Město prý s argumenty Krajského soudu v Brně nesouhlasí.

„Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže už dříve rozhodl, že jsme nepochybili. Proto jsme podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Neztotožnili jsme se se závěry Krajského soudu v Brně, který vyslovil pochybnosti o transparentnosti losování. Není sebemenší důvod k obavám z nějaké manipulace,“ doplnila také právníčka magistrátu Jana Hrubá.

Skákaly kartičky na narámek?

Soudce Krajského soudu v Brně Petr Šebek má ale jiný názor. Podle něj sice losování probíhalo na první pohled řádně, tedy za účasti pozvaných zástupců uchazečů i notáře, nicméně při bližším zkoumání je provázely okolnosti, které ve svém souhrnu „transparentnost losování atakovaly“.

„Pokud byly totiž losovací kartičky připravovány předem mimo jakoukoli kontrolu notáře či zástupců zájemců, nebyla vyloučena možnost kartičky určitým způsobem upravit,“ uvedl Petr Šebek.

V Přerově se podle něj losovalo v neprůhledné vysoké dřevěné nádobě, k magnetickým silám netečné. Podle soudu měla losující na rukou kovové náramky.

„Soud souhlasil se žalobcem, že reálná možnost, že nebylo losováno, nýbrž že byly z nádoby vytahovány prostřednictvím magnetů na náramcích losující osoby kartičky, jež byly předem napuštěny kovovým roztokem, nemůže být zcela vyloučena,“ řekl již dříve.

Přitažené za vlasy?

Radní takové tvrzení považují za spekulaci. „Teoreticky je asi možné všechno, podle mého ale patří takové tvrzení spíše do kategorie sci-fi. Představa, že by mohly na nějaké náramky přiskakovat kartičky, mi připadá hodně přitažená za vlasy,“ komentoval to třeba radní Václav Zatloukal. (ČSSD).

Podle Krajského soudu v Brně se nově zpřísnila pravidla pro posuzování. „K porušení zákona vedla samotná skutečnost, že existuje pochybnost o řádnosti a férovosti losování. Není tedy podstatné, zda bylo losování reálně ovlivněno či nikoliv,“ řekl soudce Petr Šebek. Ten tvrdí, že postup, který by byl před několika lety považován za férový, dnes za transparentní nelze považovat.