S myšlenkou na jeho realizaci přišli loni zástupci přerovského magistrátu, kteří chtěli, aby podobu naučnému a zábavnému areálu vtiskli obyvatelé města.

Po několika veřejných setkáních tak nyní vznikla vize, jak by měl areál vypadat.

„Mamutov by měl originálním způsobem umožnit návštěvníkům všech věkových kategorií celoroční poznání místní historie, zejména z období lovců mamutů, ale také sportovní vyžití či pasivní odpočinek,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu v Přerově Pavel Juliš.

Z veřejných projednávání dále vyplynulo, že v areálu by se měly objevit modely pravěkých zvířat v životní velikosti, prehistorické obydlí, rozhledna, objekt pro výukové programy a zájmovou činnost, sportoviště pro malé i velké či zábavní atrakce pro celou rodinu.

„Shodli jsme se na tom, že areál by měl být oplocen a vstup do něj by měl být zdarma, protože bude sloužit i místním obyvatelům jako netradiční městský park. Ovšem vybrané služby by zde měly být poskytovány za úplatu,“ doplnil Juliš.

Chybět by podle jeho slov nemělo ani hygienické zázemí, občerstvení a parkoviště. V nočních hodinách bude areál uzavřen a střežen. Diskuze s obyvateli města se v minulých měsících vedla i okolo názvu nově vznikajícího areálu.

„Padly i návrhy, aby areál nesl název Mamutland nebo Člověk předmostský, ale nakonec jsme se přiklonili k Mamutovu. Je to název, který se dobře skloňuje a je přijatelný i pro zahraniční turisty. Pokud by nepadla většinová shoda na název, byli jsme připraveni vypsat anketu mezi obyvateli města, což však nakonec nebylo zapotřebí,“ informoval Juliš.

Areál by se měl rozkládat na pozemcích o rozloze šesti hektarů, z nichž větší část je ve vlastnictví pivovarnického holdingu PMS. „Menší část pozemků je v majetku města a Lesů České republiky,“ upřesnil Juliš. Podle Juliše předběžná jednání s oběma majiteli pozemků už mají zástupci města za sebou.

Nabízejí se čtyři formy, jak město může pozemky ke svému záměru získat. Je to buď jejich pronájem, koupě, výpůjčka, nebo výměna. „Bude záležet na podmínkách, ale k tomuto záměru města se stavíme vstřícně,“ uvedl generální ředitel holdinguPMSPetr Fridrich.

Podle zástupců města není stávající podoba Mamutova konečná. „Tedˇ už známe mantinely, ve kterých bychom se měli při zadávání studie pohybovat, ale do konečné verze projektu budou zahrnuty i připomínky odborníků a představitelů města. Po vypracování projektové dokumentace budeme znát i náklady na stavbu Mamutova,“ řekl závěrem Juliš.