Naposledy se o projektu Mamutova mluvilo v roce 2018, kdy město schválilo směnu pozemků pro tuto atrakci. Pak ale záměr zase usnul.

Co přesně měl Mamutov nabídnout? Zábavu, relaxaci a sportovní vyžití přímo v místech, kudy kráčela prehistorie. Na projektu se podíleli přední odborníci - zahradní architekti, výtvarníci, zoologové, geologové a specialisté na audiovizuální techniku.

Autoři chtěli nenásilně upravit původní provozní budovu cihelny v Předmostí a zachovat ji jako vstupní objekt. Počítalo se s kavárnou, prodejnou suvenýrů i víceúčelovým sálem.

Čokolády nejrůznějších barev, tvarů a chutí mohli ochutnat návštěvníci, kteří dorazili v sobotu na Čokoládový den do Galerie Přerov.
OBRAZEM: Různé tvary, barvy, chutě. V Galerii Přerov se konal čokoládový den

Novou stavbou by byla přilehlá rozhledna, tvarem připomínající komín cihelny, umožňující výhled do Moravské brány - jako malé připomenutí výhledu, jenž se naskýtal lovcům mamutů z předmostské Skalky.

Vlci, zubři, pratuři nebo sobi

Park doby ledové s relaxačními plochami, dětskými hřišti a občerstvením měl být přístupný po celý rok bezplatně. Totéž by platilo o přilehlých výbězích se živými zvířaty. K vidění měli být vlci, zubři, pratuři nebo sobi. Na vrcholu Hradiska se měla rozprostírat osada lovců mamutů.

„Záměrem bylo vytvoření dojmu autentického prostředí tak, aby návštěvník získal iluzi původní krajiny. Trasa gradovala až k závěrečné panoramatické projekci, kdy by lidé vstoupili do krajiny doby ledové a na malou chvíli se stali její součástí,“ popsal Pavel Juliš, vedoucí odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

Turisté by v parku našli vše, co by jim přiblížilo vzdálený svět lovců mamutů - od přípravy jídla, šití oděvů, přes výrobu nástrojů, po umění a rituální dovednosti. Lidé by se pohybovali v členitém terénu s doprovodnými zvukovými i světelnými efekty.

Nela Slováková se na Instagramu svěřila se strachem, který zažila na přerovském nádraží
Půlhodina hrůzy na přerovském nádraží. Nela Slováková se bála nejvíc v životě

Podzemí mělo nabídnout muzeum s věrnou napodobeninou mamuta v životní velikosti, replikami archeologických nálezů, pohřební scénou a vědeckou laboratoří. V kinosále s kruhovou projekcí, představující krajinu doby ledové, mohli návštěvníci zažít větrné i sněžné bouře.

Smělý projekt ale skončil u ledu. „Majetkoprávně problém nebyl, protože jsme směnili pozemky a našli území. Dlouho se ale nedařilo najít vhodný dotační titul, s jehož pomocí bychom nákladný záměr financovali,“ vysvětlil přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Zastupitelé schválili záměr výstavby Mamutova už v roce 2008. „Pak se ale dlouho čekalo na scelení pozemků, na kterých má být areál vystavěn. V roce 2018 se to podařilo,“ shrnula mluvčí radnice Lenka Chalupová. Priority města jsou dnes ale jiné a finančně nákladný projekt opět „spí.“

Zápis dětí do prvních tříd na ZŠ Svisle v Přerově, 4. dubna 2022
Zápisy prvňáčků v Přerově se blíží, pro ukrajinské děti už nebudou zvlášť

„Před pěti lety se počítalo s investicí za zhruba 150 milionů korun, dnes by však cena byla nepochybně vyšší. Je možné, že se někdy v budoucnu město k záměru vrátí, pokud bude vypsán vhodný dotační titul,“ míní.

„I kdyby se projekt podařilo oprášit, vzniknou zcela nové požadavky na pojetí expozic, ale i na provoz. Poptávka služeb se totiž mění, stejně jako to, co lidé od atrakcí očekávají,“ zhodnotil Pavel Juliš.

Přístav i strategická průmyslová zóna

Záměrů na zviditelnění a zatraktivnění Přerova bylo v minulosti více - třeba v bývalém romském ghettu ve Škodově ulici měla vzniknout luxusní čtvrť, počítalo se také se strategickou průmyslovou zónou na letišti v Bochoři nebo civilním letištěm pro charterové lety na stejném místě.

„Některé projekty už byly dokonce ve fázi územního rozhodnutí, což je třeba případ radnice s knihovnou na Masarykově náměstí. Nápad ale město muselo odpískat po povodních v roce 1997. V plánu bylo i překladiště jižně od vlakového nádraží, komplex pro bydlení v bývalých kasárnách a smutným příběhem je pak železniční zastávka v Předmostí. Některé plány dokonce pocházejí už z osmdesátých let - třeba na přístavbu umělecké galerie ke kinu Hvězda,“ vzpomněl zastupitel a architekt Jan Horký (SpP).