Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Je velmi těžké definovat, která věc je nejdůležitější, na prvním místě jsou jednoznačně spokojení občané. Pokud se budeme bavit o zvelebení obce, tak jsou to místní komunikace, úprava veřejných prostranství a oprava budovy bývalé základní školy.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Dokončení projektu „Obnova místních komunikací v Malhoticích", který byl už třetí v pořadí a který se podařilo realizovat z Programu rozvoje venkova.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Nedostatek finančních prostředků, se kterými se potýká většina malých obcí, nestabilní vláda, přílišná byrokracie a administrativa.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Nemyslím si, že by občané trpěli nedostatkem kulturního vyžití. V obci dobře fungují spolky a mateřská škola, ta obohacuje program téměř všech akcí. V obci máme pět aktivních spolků, jenom ve stručnosti bych vyjmenoval několik kulturních akcí. Sbor dobrovolných hasičů pořádá vodění medvěda a kácení máje, místní organizace chovatelů drobného zvířectva každoročně pořádá výstavu drobného zvířectva, několikrát byli pověřeni okresním výborem k uspořádání okresní výstavy. Myslivecké sdružení Háj Malhotice-Rouské zase dětský den a tradiční myslivecký ples, letos už pošestnácté. Občanské sdružení Klubko pořádá velikonoční a vánoční výstavy a ples. Místní rybářský svaz několikrát do roka pořádá rybářské závody a posezení s country kapelou. Určitě nejde vyjmenovat všechno, ale z tohoto výčtu je zřejmé, že obyvatelé obce nedostatkem kulturního vyžití netrpí.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?

Odliv obyvatel nás opravdu nestraší. V roce 2006 měla naše obec 334 obyvatel, k dnešnímu dni zde žije 382 obyvatel.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Malhotice jsou upravenou obcí s hezkou přírodou. Máme pěknou mateřskou školu a dětské hřiště. Obojí se nachází v našem zámeckém parku.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Těžko bych hledal jiné místo, kde bych chtěl žít. 
V naší obci jsem spokojený. Pokud bych si ale musel vybrat, tak někde v Beskydech nebo Jeseníkách.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK