„Radní už schválili záměr zadat veřejnou zakázku, který musí ještě posvětit na jednání 27. února zastupitelé,“ nastínila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

V ulicích města se poprvé objevily nové nádoby na separovaný odpad o objemu 3200 litrů na plast, kovy a papír na podzim roku 2021.

Ve stejnou dobu se staly novinkou i popelnice o objemu 2200 litrů na sklo a plast a 1100litrové nádoby na bioodpad. Přesto v ulicích ještě zůstalo 1296 menších nádob.

Většina z nich se má postupně vyměnit za velké a moderní - s nožním pedálem, který umožňuje hygienickou obsluhu.

„Standardně se vychází ze statistiky, kdy jedna nová 3200litrová nádoba plně nahradí až čtyři nádoby o objemu 1100 litrů. Každou ulici ale posuzujeme individuálně, takže zohledňujeme zejména to, kolik v ní žije obyvatel,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Podle něj v některých lokalitách dojde jen k výměně tří nebo čtyř stávajících kusů za jeden v rámci stávajících hnízd, jinde probíhá jejich drobná úprava. Na několika místech je ale nutný zásadnější stavební zásah, případně likvidace starého hnízda a vybudování nového.

„Důležité je, aby byl přístup uživatelů k nádobě bezproblémový - to znamená, aby nemuseli například při vyhazování odpadků vstupovat do silnice. Výsyp probíhá vždy z pravé strany sběrného vozu ze strany komunikace, a proto je nutné, aby i tento prostor byl přístupný,“ vysvětlil Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Když město v roce 2021 pořizovalo 226 nových velkoobjemových kontejnerů, zaplatilo za ně 11 milionů korun a na nákup čerpalo dotaci 85 procent ze Státního fondu životního prostředí. Letošní zakázka počítá se 148 nádobami - z toho 21 na plast/kovy, 56 na papír, 51 na sklo, 15 na plast a 5 na bioodpad. Podle propočtů by měly přijít asi na 7 milionů 131 tisíc korun.

Nové nádoby jsou vyváženy specializovaným autem, které je vybaveno bočním výsypem. Ve voze je pouze řidič, který z kabiny obsluhuje robotizovanou ruku. A auto má i jiné chytré „vychytávky“ - například oddělitelný zásobník na slisovaný odpad.