„Májka se staví ručně za pomocí čtyř tyčí - žigrútů. K postavení dvaceti šesti metrového máje bylo zapotřebí síly dvaceti dvou mužů a vztyčení trvalo dvě hodiny,“ prozradila starostka obce Alena Veličková. Slavnostní kácení proběhne v sobotu 19. května.