„Soutěž posuzovala, jestli měla města a obce v loňském roce rovný přístup ke všem. Vyplnili jsme baterii čtyřiadvaceti otázek a na základě výsledků zjistili, že si náš úřad v celorepublikovém měřítku nevede špatně. Vyhodnocení je pro mě jakýmsi zrcadlem, že u nás diskriminace nedostává výrazný prostor – a cílený už vůbec ne," řekl tajemník přerovského magistrátu Jiří Bakalík.

Cílem soutěže je poukázat na slabiny zaměstnavatelů a pomáhat lidem, kteří se s nerovným zacházením setkali, a jejichž životy jím byly negativně ovlivněny.

„Odborná porota posuzovala, jestli úřad prokázal v průběhu roku kvalitu svých zaměstnaneckých programů v oblasti rovných příležitostí," doplnila Vlasta Vičanová z přerovského magistrátu. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje ministerstvo vnitra už od roku 2007.