Veřejnost si může přijít vyřídit své úřední záležitosti vždy v pondělí a ve středu v době od 8 do 11.30 hodin, a pak od 12.30 do 17 hodin. Pauza bude jen v době oběda.

Ostatní budovy magistrátu budou přístupné po dohodě s jednotlivými úředníky - telefonní čísla jsou zveřejněna na webu a na dveřích objektů jsou uvedena pohotovostní čísla, na něž mohou klienti telefonovat.

„Občané by měli důsledně využívat pokladnu v budově Bratrská 34, pokladnu na náměstí T. G. Masaryka 16 ať využijí pouze pro platbu správních poplatků souvisejících se zde vyřizovanými záležitostmi,“ zdůraznil tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch.

Město provedlo opatření v budovách magistrátu tak, aby byly bezpečné a občanům ani úředníkům nehrozilo riziko nákazy. Někteří úředníci, kteří přijímají občany v kancelářích nebo u okének, budou vybaveni i ochrannými štíty a zajištěna je rovněž dezinfekce.

„Nadále ale platí výzva, aby občané ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, a pokud je to možné, platby řešili bezhotovostně. Pokud potřebují konzultaci, ať v ideálním případě využijí telefonické spojení,“ doplnila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Splatnost poplatku za psy se prodlužuje do konce června, stejně jako za užívání veřejného prostranství a také poplatku z pobytu. Otevřen je i Czech Point v Bratrské ulici, který je přístupný i v jiných pracovních dnech po zazvonění.