Přestože má město Přerov na priority oprav komunikací procházejících městem, jejichž vlastníkem je stát nebo Olomoucký kraj, jiný názor (navrženy byly např. ulice Tovární, Polní nebo Dvořákova), musí v tomto případě respektovat a nemá vliv na rozhodnutí vlastníka dané komunikace.

Informace o rozsahu prací a termínech realizace na silnici I/55 město obdrželo v úterý 27. října, tedy dva dny před započetím vlastních prací.

Za dané situace a neznalosti všech podrobností celé akce město Přerov uplatnilo v řízení o uzavírce požadavek na zajištění informovanosti občanů o připravovaném omezení dopravy v dotčených ulicích Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Olomouc.

Následně bylo 29. října vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje povolení uzavírky a v sobotu 31. října zahájeny práce.

Rekonstrukci provádí společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby a bude probíhat od 31. 10. 2009 do 22. 11. za částečného omezení provozu, komunikace zůstanou průjezdné pouze 14. a 15. 11. a od 21. do 22. 11. 2009 bude na dotčených komunikacích vyloučen provoz z důvodu kladení asfaltových vrstev.

Bohuslav Přidal,
mluvčí přerovského magistrátu