Vítězem projektu ZAPojte se!, který letos sdružení vyhlásilo, se stala Lobodická základní škola, která tak získala finance na realizaci svého ekologického záměru.

Vítězný projekt škola nazvala „Z babiččiny zahrádky do sadu pana řídícího“.

„Učitelé spolu s dětmi vytvořily základ zahrádky, která respektuje přírodní zákonitosti, je místem k získávání výpěstků, ale také místem relaxace a poznávání přírody v co největším souladu s přírodou,“ upřesnila práci lobodické školy Veronika Ďaďová ze Sdružení Tereza.

Zahrada u školy, která se léta nijak neudržovala, byla ve velmi špatném stavu.

„Děti proto nejprve provedly analýzu, co by chtěly na pozemku zlepšit a pak začaly sázet keře a stromky a kromě záhonků vybudovaly dokonce i jezírko. Chystáme se vysázet i zeleninu a bylinky, a to tak, aby dětem do června vyrostly a oni tak mohly vidět výsledky své práce,“ uvedla ředitelka základní školy v Lobodicích Jana Blažková.

Ekotým v lobodické škole vznikl poté, co se zapojila do programu Ekoškola, který realizuje právě nezisková organizace Sdružení Tereza.

Jeho posláním je pomáhat dětem a mládeži při vytváření zdravého životního prostředí a usiluje o to, aby děti už od útlého věku rozuměly přírodě a dělaly zároveň něco dobrého pro životní prostředí. Konkrétně program Ekoškola pak vede žáky ke zlepšování prostředí ve škole i v jejím okolí.

Učí je, jak spořit s energií a vodou či jak správně třídit odpad.

„Od roku 1900 vytváří sdružení vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní přes šedesát sedm tisíc dětí ze sedmi set základních a středních škol,“ dodala Ďaďová.