Kdybyste chtěl zavést nahodilého turistu na prohlídku obce, co byste mu ukázal?
Naší nejvýznamnější a jedinou chráněnou kulturní památkou je hanácký žudr ze 17. století, který se nachází na návsi. Žudry na Hané byly nejčastěji budovány jako otevřené místnosti s klenbou a širokými okenními oblouky. Přízemí sloužilo jako předsíň a vchod do domu, v patře pak bývala sýpka nebo komora.
LobodiceStarosta Lobodic Petr HlavinkaZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováVzácnou stavbou je i kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a za zmínku stojí také socha sv. Jana Nepomuckého, boží muka a kamenné kříže. Jednou z nejvýznamnějších technických staveb je pak budova elektrárny. Dochovala se původní část fasády s nápisem „Elektrárna města Kojetína“ včetně arcibiskupského znaku s letopočtem 1704, což je pravděpodobně rok, kdy byl postaven původní mlýn. Po jeho vyhoření v roce 1905 zde vznikla elektrárna. V malé vodní elektrárně je stále osazena Kaplanova turbína. Zajímavostí je, že elektrárna byla vybudována městem Kojetín a počátkem 20. století dodávala proud do Kojetína kabelem vedeným podél Mlýnského náhonu.
Oko návštěvníka na první pohled upoutá také budova základní školy a obecního úřadu s typickou věžičkou. Turistu bych poslal i na katastr sousední obce Uhřičice k sifonu, což je unikátní vodní dílo a technická památka, která je křižovatkou dvou řek. Mohl by také vyrazit na druhou stranu k Tovačovu a jezerům, kde se daří sportovnímu rybolovu.

Jakými investičními akcemi dnes Lobodice žijí?
Dokončujeme splaškovou kanalizaci, kterou budujeme společně s obcemi Polkovice, Oplocany a Uhřičice. V obci probíhá také výměna vodovodního řadu, což je investice společnosti Vodovody a kanalizace Přerov. Tím budou v obci obnoveny nebo opraveny všechny inženýrské sítě, které chceme ještě rozšířit o síť optických kabelů, což našim občanům zajistí kvalitní připojení. Na 6. listopadu máme svolanou brigádu na výsadbu desítek stromů a keřů v areálu Letní a jeho okolí. Ve výsadbě zeleně budeme i nadále pokračovat.

Co se v obci podařilo vybudovat v minulých letech?
Za přispění Olomouckého kraje jsme opravili hasičárnu a pořídili defibrilátor. Díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj prošla rekonstrukcí fasáda místního kostela a opravily se i drobné sakrální stavby. V příštím roce plánujeme také rekonstrukci komunikace v místní části Vrbí, o které se mluví už dlouhá léta a získali jsme na ni dotaci.
Bezpečnost našich občanů významně zvýšil vybudovaný chodník ke hřbitovu i k místní prodejně COOP s bezbariérovým přístupem. Můžeme se také pochlubit víceúčelovým hřištěm, zateplenou budovou mateřské školy, u které je také přírodní zahrada s novými herními prvky. Areál Letní slouží ke kulturním a sportovním akcím po celý rok, a to díky altánu a úpravám zázemí. Právě dokončujeme úpravu hrací plochy fotbalového hřiště, která probíhá v rámci dobrovolné brigádnické činnosti.

Je v obci škola nebo školka? Kolik dětí je navštěvuje?
V obci je jak mateřská, tak i základní škola. Školku navštěvuje 24 dětí, ve škole je jich 30.

Daří se vám v obci udržet mladé lidi? Podporujete výstavbu rodinných domů?
Mladé rodiny zde bydlí, stěhují se sem, bohužel jim zatím nemůžeme nabídnout volné stavební pozemky, takže rodiny opravují starší domy, nebo stavějí na pozemcích svých rodin. Tento problém vnímáme a hledáme vhodná řešení.

Jak aktivní jsou ve vaší obci spolky?
V obci jsou velmi aktivní dobrovolní hasiči, sokoli a myslivci, kteří organizují své vlastní akce, nebo pomáhají při pořádání obecních kulturních či sportovních akcí. Kalendář je průběžně doplňován a zejména na podzim a před Vánocemi je plný. O prázdninách se obec snaží zorganizovat výlety na krásná místa v okolí.

Největší investice: splašková kanalizace

Obec Lobodice, ve které žije přes sedm set obyvatel, už potřebovala novou splaškovou kanalizaci jako sůl. Po mnoha letech úvah se nakonec podařilo investici, která výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí, prosadit.

Do společného projektu se zapojily i tři sousední obce - kromě Lobodic se na něm spolupodílejí také Polkovice, Uhřičice a Oplocany.

„Za účelem zbudování a provozování splaškové kanalizace byl před lety zřízen Dobrovolný svazek obcí Povaloví, který jmenované obce sdružuje. Sami bychom se do tak nákladné akce pustit nemohli,“ říká starosta Lobodic Petr Hlavinka.Podle něj se v obci splašková kanalizace budovala v minulých dvou letech a nyní je před dokončením a kolaudací. „Předpokládám, že by se na ni mohli začít naši občané připojovat někdy na jaře příštího roku,“ odhaduje.

Bez pomoci sousedů by se ale v Lobodicích neobešli.

„Jedná se o velkou investiční akci za zhruba 160 milionů korun, a proto za tímto účelem vznikl Dobrovolný svazek obcí Povaloví, který sdružuje čtyři obce. V Uhřičicích byla kanalizace zhotovena před pěti lety a v posledních dvou letech se budovala společně jako jedna stavba v Lobodicích, Oplocanech a Polkovicích,“ upřesnil starosta.

Jen v Lobodicích přišla tato akce na 58 milionů korun a obec je dnes zatížena dluhem, protože si musela vzít úvěr ve výši 24 milionů.

„Budeme ho splácet po dobu dvanácti let, čímž se nám snižuje prostor pro investiční akce v následujících letech. Ani situace s covidem nám moc nenahrává, protože víme, jak to bylo v minulém roce s příjmy do obecního rozpočtu, které byly také sníženy. S napětím tedy očekáváme, jak to dopadne letos,“ poznamenal starosta.

I když se Lobodice kvůli nové kanalizaci nebudou moci v příštích letech příliš rozmáchnout, starosta nelituje.

„V jednadvacátém století je kanalizace běžnou záležitostí a ochrana životního prostředí by měla být pro každého na prvním městě. Kdybychom ji neudělali, stejně by nás to dohnalo a tato věc by zatížila příští generace,“ soudí.

V Lobodicích se v minulých letech podařilo vybudovat nový chodník ke hřbitovu a místní prodejně, obec se může pochlubit víceúčelovým hřištěm a nebo zateplenou budovou mateřské školy s novými herními prvky.

Četné investice putovaly i do opravy památek - například rekonstrukce fasády místního kostela.

Obec v příštím roce plánuje také rekonstrukci komunikace v místní části Vrbí, o které se mluví už dlouhá léta a obci se na ni nyní podařilo získat dotaci.