Problémy v Líšné nastaly již po prvních řádných volbách, kdy se opoziční strana vzdala svých mandátů, a ze zvoleného zastupitelstva odstoupili dva členové. Už po dvou měsících od řádných voleb se proto uskutečnily druhé mimořádné.

„Po nich jsme měli pět členů a jednoho náhradníka," řekl starosta Líšné Josef Motáň s tím, že se v květnu dostali znovu do krizové situace, když se další z členů zastupitelstva vzdal nečekaně svého mandátu. Na jeho místo nastoupil náhradník, který ovšem v srpnu zemřel.

Minimální počet zastupitelů schválilo v obci již minulé vedení.

„Po celou dobu jsme si byli vědomi tohoto rizika. Nedalo se s tím ale už nic dělat. Podle počtu obyvatel se navíc stanovuje, kolik může mít kandidující strana náhradníků. A my jsme mohli mít pouze jednoho," uvedl starosta.

Současné vedení se chce podobných nepříjemností do budoucna vyvarovat a pro další volební období schválí sedmičlenné zastupitelstvo. „To se ovšem bude týkat až budoucího volebního období," uvedl dále Motáň.

Nové volby se v Líšné podle starosty uskuteční nejspíš až v prosinci nebo lednu.

„V době konání parlamentních voleb se to prý nestihne," řekl Motáň. Termín zatím neznají ještě ani na ministerstvu vnitra.

„Budeme ho ale vědět už brzy," řekl Vlastimil Bořuta, vedoucí oddělení dozoru olomouckého pracoviště ministerstva vnitra. Na Přerovsku se prý jedná o zcela ojedinělý případ a více mimořádných voleb se tam v současné době nechystá.

Líšná nyní nemá usnášeníschopné zastupitelstvo, a to obec brzdí především v oblasti majetkoprávní.

„Nemůžeme pronajímat ani kupovat žádný majetek," prozradil starosta, který spolu s místostarostou může nadále vykonávat svou funkci. „Nejsme prozatím ani ve stavu rozpočtového provizoria. Máme ale připravenou smlouvu s krajem a obcí o vzájemné výměně pozemků komunikace. Tento akt musíme odložit, ale jinak se žádné velké škody obci nedějí," řekl dále. Pokud se volby uskuteční až v lednu, dostane se obec do rozpočtového provizoria.

„I to se ale nějak zvládne," dodal Motáň.

AUTOR: MARIE ŠULÁKOVÁ