Ve vesnici kandidovala pouze jedna strana - Líšná spolu to zvládneme, takže se napínavé volební drama nekonalo. Nejvíce hlasů získala Markéta Poláchová Kropáčková, druhý v pořadí skončil Dalibor Krbílek. Ten je navržený na funkci starosty.

„Sestavili jsme jednu kandidátku z lidí, kteří chtějí zastupovat obec a pracovat pro ni. Do voleb šlo celkem osm lidí s tím, že osmý bude náhradník. Zastupitelstvo je totiž sedmičlenné. Vítězná kandidátka už dříve avizovala, že starostkou být nechce, a tak jsme do toho i šli,“ řekl Dalibor Krbílek.

Úkolů je prý v obci s necelými třemi sty obyvateli hodně.

„Starostenský úřad byl půl roku opuštěný a člověk se do toho musí nejprve ponořit a dělat ty malé úkoly, které tady jsou a tíží naše občany. Těch drobných věcí je teď hodně, teprve potom můžeme přejít k náročnějším projektům,“ zhodnotil.

Do ustavující schůze zastupitelstva povede obec správce, stanovený ministerstvem vnitra.

„Volby v Líšné proběhly hladce, bez jakéhokoliv incidentu a hlasy byly sečteny do sobotní půlnoci. Účast byla 58, 88%,“ informovala Věra Stojanová, která vykonává funkci správce. Podle ní by se měla konat ustavující schůze zastupitelstva buď koncem ledna nebo začátkem února.