„Je spíše zázrak, že vydržely tak dlouho. Jejich zdravotní stav je ještě horší, než jsme čekali - všech šest lip bylo ve velmi špatné kondici. Stromy mají houby, výdutě a další nemoci, což není u dřevin, které jsou více jak 120 let staré, ničím překvapivým. Šestnáct let jsme o ně bojovali a pečovali různými zásahy, abychom stromy zachránili. Dnes bohužel nastal den „D“, kdy jsme je museli pokácet,“ řekl Petr Školoud z odboru majetku magistrátu.

Protože loučení se stromy pro Přerovany nebylo lehké, dostávaly lípy několik let alespoň ozdravnou kúru. Ani ta je ale nezachránila.

„Kmeny chceme věnovat studentům Střední školy řezbářské v Tovačově, a pokud bude dřevo vhodné pro jejich práci, vzniknou z nich plastiky, které by se do Přerova mohly zase vrátit,“ doplnil vedoucí odboru majetku Miloslav Dohnal.

Kácení Rybářské aleje v Přerově - 8. března 2022
VIDEO: Kácení Rybářské aleje budí v Přerově emoce, stromy musí ustoupit zídce

Lípy na Horním náměstí byly vysázeny v roce 1883 a zasadil se o to zdejší Okrašlovací spolek.

„V polovině roku 1882 navrhuje pan vrchní inspektor Hohn, aby se zasadilo několik stromů kolem pumpy. V únoru 1883 se pak na výborové schůzi rozhodlo, že se mají na Horním náměstí vysaditi lípy, a sice šest kusů. Vydání činí dva zlaté,“ citoval z dobových materiálů ředitel Státního okresního archivu v Přerově a historik Jiří Lapáček. Podle něj si dokonce obyvatelé tehdy přáli, aby byly lípy vysázeny kolem celého Horního náměstí.

Nádherně košaté stromy plnily na Horním náměstí nejen estetickou funkci a zpříjemňovaly posezení v parných dnech, ale byly i svědky proměny Přerova v minulých desetiletích.

„Ta proměna byla od 19. století velmi výrazná. Lípy pamatovaly jarmarky na Horním náměstí, kdy místní zemědělci prodávali své produkty přerovským měšťanům, ale zažily i odhalení sochy Jana Blahoslava v roce 1923. Na Horním náměstí se konaly v roce 1936 také doprovodné akce během slavné Středomoravské výstavy - konkrétně zde byla lidová chaloupka,“ připomněl ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.

Podle něj zůstala na Horním náměstí až do dnešních dní také lípa v těsném sousedství sochy sv. Rocha, ke kterému se Přerované modlili jako k ochránci během morových epidemií.

I letos potěší obyvatele Přerova pestrobarevné květinové koberce v ulicích města.
Přerov zkrášlí pestré květinové koberce, na náměstí bude novinka

Replika studny: už letos

Po odvezení dřeva a vyčištění plochy je na Horním náměstí v plánu úprava prostranství a vysázení nových dřevin. Náměstí zkrášlí tři lípy velkolisté, které budou umístěny do speciálních kontejnerů.

Prostor oživí také zcela nový prvek - replika původní studny z Pernštejnského období. V rozpočtu na ni byla vyčleněna částka přes 3 miliony korun.

„Pracovní skupina, která se jejím vzhledem zabývala, posuzovala různé návrhy. Nakonec jsme došli k variantě, která studnu vizuálně propojí s nedalekým Památníkem jednoty bratrské v ulici Na Marku. Podobně jako on bude i studna podsvícená,“ shrnul Miloslav Dohnal, vedoucí odboru majetku.

Vizualizace repliky studny na Horním náměstí v Přerově.
Horní náměstí oživí replika studny s posezením i nasvícením. Takto má vypadat

Obnovit funkci studny z Pernštejnského období, která má podle posledního měření hloubku 17 metrů, nebylo cílem. Město chce prvek pouze připomenout. „Nástavba kamenného obvodu by se měla vytáhnout nad terén. Nahoře bude bezpečnostní sklo, aby lidé nevhazovali nic dovnitř, a po obvodu počítáme s dřevěnými prvky. Ty umožní venkovní posezení,“ zmínil.

Replika studny na sebe upoutá pozornost nejen nasvícením, ale i citátem J. A. Komenského, vyraženým po obvodu: „Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou.“

Nově vysázené stromy mají být ve větší vzdálenosti od sebe, aby lépe prospívaly. „Dispoziční rozmístění vychází z odborné autorské studie, která takto výsadbu určila s ohledem na prostor, ve kterém se budou stromy budou nacházet,“ konstatoval Petr Školoud. Místo lip srdčitých zde budou lípy velkolisté, které mají drobnější korunu a nedosahují takové výšky.