Lípy srdčité, kořenící na Horním náměstí, jsou pro Přerovany citlivé téma.

„Těžce se smiřují s tím, že stromy pomalu umírají a čeká je kácení. I když je zřejmé, že rok od roku chřadnou a jejich záchrana je prakticky nemožná, díky odborným zásahům se dařilo prodlužovat jejich život. Poslední zpráva dendrologů ale jasně říká, že šance na záchranu jsou vyčerpány,“ vysvětlila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Lípy jsou pro okolí natolik nebezpečné, že bylo na doporučení expertů nutné zahájit ořez suchých větví - a na podzim přijde na řadu kácení.

Pak budou na náměstí opět zasazeny lípy a mezi nimi má mít místo i zajímavý artefakt, související s historií místa - replika původní studny.

„Úředníci magistrátu mají v ruce několik posudků, které se zabývají zdravotním stavem šestice stromů a návrhem opatření. Nejstarší je z roku 2006, kdy dendrologové označili stav lip jako zhoršený. Některé stromy měly už před patnácti lety zlomené kosterní větve s vazbou, dutiny v kmeni a posudek zmiňuje i prosychání koruny,“ řekl Petr Školoud z odboru majetku přerovského magistrátu.

Další znalecké posudky už jen konstatovaly, že stromy mají zřetelně narušenou fyziologickou vitalitu a jejich vykácení je nevyhnutelné.

„Původně k němu mělo dojít už v roce 2018, ale stále jsme se se stromy nechtěli rozloučit, a proto jsme je pořád udržovali, i když už trochu uměle,“ popsal radní Michal Zácha (ODS).

Před dvěma lety vznikla pracovní skupina, složená z úředníků města, zástupců Národního památkového ústavu v Olomouci a Muzea Komenského v Přerově, která se lokalitou zabývala a řešila i novou vizualizaci cenného místa.

„Už dnes je jisté, že jakmile lípy v době podzimního vegetačního klidu pokácíme, zakoření tu časem pouze tři mladé lípy. Menší počet je s ohledem na místo, které v tomto prostoru lípy k životu mají, vhodnější. Lepší prostor budou mít jejich kořeny i koruny,“ zmínil Školoud.

Místo čeká ještě jedna proměna. Současně s údržbou stromů tu totiž v minulých měsících probíhal také archeologický výzkum. Badatelům se podařilo prozkoumat útroby historické studny a vytáhli ze dna spoustu zajímavých předmětů, dokládajících běžný život Přerovanů v minulosti. Vedení města navrhuje spolu s historiky vznik repliky původní studny.