Města Přerov, Lipník a Hranice připravují ve spolupráci s Povodím Moravy protipovodňová opatření menšího charakteru, která by měla doplnit velká protipovodňová opatření, jež připravuje stát v lokalitě Teplice a Hustopeče nad Bečvou.

Od roku 1997 se příliš mnoho protipovodňových opatření na řece Bečvě neudělalo. Město si po povodních ze svého rozpočtu vybudovalo asi stopadesátimetrovou hráz.

Projektová dokumentace hotová

Nyní, dvacet let od povodní, plánuje Povodí Moravy ochranu před velkou vodou vylepšit a u Lipníku postavit hráz novou.

„Lipník s Povodím Moravy začal již na podzim roku 1997 uvažovat o vybudování protipovodňové hrázky, která by ochránila tu část města, která bývá zaplavována při třetím stupni povodňové aktivity. Při tomto stupni protéká Bečvou 450 až 500 kubických metrů za sekundu. Lipník tuto variantu zahrnul v roce 1998 do územního plánu města a před zhruba pěti lety jsme na vlastní náklady zpracovali projektovou dokumentaci pro územní řízení," řekl starosta Lipníku Miloslav Přikryl.

Délka hráze: 1,5 kilometru

V projektové dokumentaci je zahrnuta nová hráz ze zeminy a měří asi 1500 metrů. Niveleta hráze se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,20 metru.

„Tato hráz by měla ochránit území okolo ulic Na Bečvě a Za Porážkou," informoval Miloslav Přikryl.

V oblasti zmiňovaných ulic se však vyskytují tři kritická místa.

„Prvním kritickým bodem by bylo křížení nové protipovodňové hráze s Loučským potokem, zde se počítá s vybudováním asi devadesátimetrového mobilního hrazení," zmínil starosta Lipníku.

Stavba začne možná už příští rok

Další dvě kritická místa souvisejí s kanalizací a čistírnou odpadních vod. U jednoho kanalizačního sběrače by se mohla vracet velká voda z Bečvy kanalizací zpět do města a zaplavit úplně jiné území.

„V souvislosti s touto problematikou je v projektové dokumentaci navrženo čerpání mobilními čerpadly. Takto vypracovanou projektovou dokumentaci jsme předali Povodí Moravy a doufáme, že Povodí Moravy uspěje s žádostí o dotační titul, " přiblížil Miloslav Přikryl.

Pokud by dotace na výstavbu nové hráze byla přiznána, s výstavbou by se mohlo začít již v příštím roce. Investorem by bylo Povodí Moravy a Lipník by ji po deseti letech převzal do majetku města.