„Protestovali jsme proti tomu už loni a stejně se nic neděje. Nedovedu si představit, že zmizí další kus zeleně. Bez náhrady pokáceli stromy na centrálním kurtu, a teď padnou další v Rybářské aleji? Je to kus našeho mládí, které nám berou,“ stěžuje si jeden ze starousedlíků Bohuslav R. Podle seniorů, kteří tu žijí, je na prořídlé stromořadí smutný pohled. A náhrady za ně se prý už nedožijí.

Protipovodňové opatření, které plánuje Povodí Moravy v této části města, ale zásah do zeleně vyžaduje.

„Stavba zídky povede po celém úseku od lávky U Tenisu až k nemocnici. Aby se mohly postavit její základy, je nutné stromy vykácet. Veřejnost ale budeme o všech krocích včas informovat,“ ujistil Pavel Juliš, šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

Nové stromy?

Podle předpisů se navíc do nového valu, který zde vznikne, nesmí vysázet nová zeleň.

„Domluvili jsme se tedy s Povodím Moravy na tom, že se stromy vysázejí alespoň na jedné straně,“ dodal Pavel Juliš.

Povodí Moravy ujišťuje, že kácení v Rybářské aleji bude citlivé a pouze v místech, kde je nezbytně nutné.

„Náhradní výsadbou se pokusíme kompenzovat ztráty porostů, jež vzniknou kvůli budování protipovodňových opatření,“ konstatoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Po stavbě zídce na nábřeží Edvarda Beneše, která byla dokončena loni v létě, se intenzivně pracuje na přípravě dalších protipovodňových prvků ve městě. Ty mají Přerov ochránit před padesátiletou vodou a zmírnit obavy lidí z rozbouřené Bečvy.

V jaké fázi projekty jsou?

Nejblíže realizaci je právě stavba protipovodňové zídky u tenisových kurtů.

„Odeslali jsme zadávací dokumentaci na ministerstvo zemědělství a po jejím schválení můžeme vypsat výběrové řízení na dodavatele projektu dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Stavba zídky u tenisu by mohla začít v roce 2019,“ nastínil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Předpokládané náklady jsou 101 milionů korun a opatření se týká protipovodňové ochrany v úseku od železničního mostu až po lokalitu u tenisu.

„Má vzniknout mezi železničním mostem a mostem Legií, a potom až u lávky U Tenisu a kolem tenisového areálu na hrázi. Součástí je devět navržených hradidlových komor,“ shrnul.

Další připravovanou stavbou je záchytný profil plavenin v Prosenicích. Tato akce je ale podmíněna změnou územního plánu obce.

„Připravena je také dokumentace pro územní řízení na opatření pod jezem, která přijdou na 221 milionů korun. Součástí stavby je ochranná hráz podél Prechezy, odtěžení nánosů na bermě, ochranná hráz podél Veolie a ochrana rozvodny ČEZ,“ upřesnil.

Rybářská alej získala prvenství v anketě Rybářská alej u řeky Bečvy, která je častým místem procházek Přerovanů, vyhrála v roce 2012 v anketě Alej roku. V hlasování získala více jak dvanáct procent hlasů a dominovala mezi 71 nominovanými stromořadími v České republice. Alej přihlásil do soutěže přerovský patriot Adin Vyhlídka, kterému odevzdali diplom organizátoři ankety ze sdružení Arnika.