Lidé ze Žeravic mají strach nejen z ekologické zátěže, prachu a hluku, ale vadí jim i to, že má pískovna vzniknout na kvalitní zemědělské půdě, která je zařazena do nejvyšší bonitní třídy - a navíc v blízkosti lokality s rodinnými domy.

„Tentokrát neprotestujeme formou petice, protože by to nemělo takovou váhu. Každý ze 396 občanů poslal sám za sebe vyjádření na Krajský úřad v Olomouci. I chataři předložili papír, že těžbu písku v obci nechceme. Museli jsme obejít celou dědinu a dalo nám to dost práce. Už několikrát jsme jasně řekli, že se záměrem nesouhlasíme - a stejně se dodnes nevyřešilo,“ říká Jana Dostálová, která byla už před lety iniciátorkou petice proti těžbě písku.

Lidé ze Žeravic přišli své obavy vyjádřit i na nedávné jednání městského zastupitelstva v Přerově.

„Zpracovatel záměru deklaruje, že bude písek využíván i ke zbudování nové komunikace Přerov - Olomouc, aby tak upozornil na důležitost těžby, ale následně to popírá. Ta spousta neznámých a polopravd, na které upozorňujeme, nás vede k obavám ze zhoršení životního prostředí,“ vysvětluje.

Budování dálničního obchvatu je podle místních možné řešit už existujícími zdroji písku v blízkém okolí.

„Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal už v lednu roku 2005 z důvodu nedodržení hygienických norem nesouhlasné stanovisko k záměru. I město tehdy zastávalo negativní stanovisko,“ podotýká.

Dvě ložiska těžby ve hře

Přestože se na jednání městského zastupitelstva v Přerově o záměru mluvilo, rozhodující slovo mají podle náměstka primátora Pavla Košutka (ANO) orgány státní správy.

„Ve hře jsou dvě ložiska těžby - jedno chce firma z Přerova, která se snaží dosáhnout povolení k těžbě, další je pak na kraji Lapače - a o to má zájem firma z Prostějova,“ informoval Pavel Košutek.

Podle něj město nemá kompetence o věci rozhodnout, protože mu pozemky nepatří.

„Zastupitelstvo sice může odhlasovat, že s těžbou nesouhlasí, ale to je asi tak všechno. Rozhoduje státní správa, orgány životního prostředí, hygiena, báňský úřad, a další,“ nastínil.

Jen na dočasnou dobu

Majitel pozemku Petr Očenášek už na veřejném slyšení s obyvateli Žeravic vysvětloval, že by byla těžba jen dočasná.

„Pískovnu chceme otevřít se záměrem pouze pro stavbu dálnice. Doprava by tak nešla přes Přerov. Projekt je udělán s ohledem na bydlení zdejších obyvatel,“ vysvětloval tehdy.
Podle projektanta Vlastislava Müllera nebudou nákladní auta z pískovny projíždět Žeravicemi, ale napojí se na hlavní tah mezi Přerovem a Olomoucí.

„Předpokládáme těžbu zhruba 250 tisíc kubíků za rok. Po dokončení těžby bude plocha rekultivována,“ zmínil. Proti hluku při těžbě by měl obyvatele ochránit pětimetrový val.