V Žeravicích dnes žije zhruba 554 obyvatel a zejména starší lidé by ztrátu prodejny s pečivem pocítili.

„Přišli jsme už o školu i mateřskou školku, která tu v minulosti byla. Kdyby zavřeli i obchod, tak by to bylo špatné. V obci žije spousta seniorů a zajíždět každý den dopravou do Přerova je pro ně složité,“ líčí předsedkyně výboru místní části Ludmila Landsmannová.

Obchod podle ní nevyužívají jen lidé ze Žeravic, ale chodí sem nakupovat i obyvatelé Čekyně, kde už žádná prodejna není, Lhotky či Kokor. I to je důvod, proč město ztrátový podnik podpoří.

„Souhlasili jsme se zachováním prodejny s finanční podporou města, která by na rok 2019 činila 120 tisíc korun. Byla by zaštítěna uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a Pekárnou Racek, která ztrátový obchod provozuje,“ vysvětluje náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. (ANO)

Už loni putovala stejná částka z rozpočtu pro tuto místní část.

„Financovali jsme tímto způsobem plat jedné prodavačky na jeden rok,“ poznamenala Ludmila Landsmannová. I když už radní s finanční kompenzací pro letošek souhlasili, poslední slovo budou mít na svém zasedání v pondělí 25. února zastupitelé.