Celkový počet věřitelů Pojišťovny Morava dosahuje téměř čtyř tisíc. Jedná se o lidi z Přerova, Bochoře, Troubek a dalších obcí.

„Konkurz Pojišťovny Morava se snad již chýlí ke konci. Lidé, kteří se po krachu pojišťovny v roce 1998 přihlásili do konkurzního řízení, mají během příštích měsíců šanci na konečné vyrovnání," uvedla senátorka Jitka Seitlová, na kterou se lidé obrátili již v roce 1998. A dnes u ní hledají pomoc znovu. Odškodnění by mohlo dosáhnout necelých třiceti procent původní pohledávky.

Dlouhá čekací lhůta měla také za následek, že mohlo dojít k změnám bydliště nebo oprávněné osoby věřitele. Právě dohledáváním všech aktuálních kontaktů věřitelů se verifikace konečného rozvrhu výplat neúměrně prodlužuje. Dozorující soudce konkurzního řízení Jan Kozák proto vyzývá, aby se mu lidé ozvali.

„Pokud některý z věřitelů nebyl zatím osloven, ať zašle své kontaktní údaje – adresu, telefon nebo email a číslo účtu – správci konkurzní podstaty nebo dozorujícímu soudci (Mgr. Antonín Strouhal nebo Mgr. Jan Kozák)," zdůraznil. Pozn. redakce: Plné adresy najdete na konci článku.

Špatné hospodaření i chyby v dozoru

Příčinou náhlého úpadku Pojišťovny Morava bylo podle analýzy zadané senátorkou nejen špatné hospodaření vedení pojišťovny, ale také chyby v dozoru ze strany odpovědných úřadů státu.

Když bylo v únoru 1999 zahájeno konkurzní řízení Pojišťovny Morava, odhad základního jmění pojišťovny činil zhruba 200 milionů korun, včetně nezpeněžitelného „know how". V průběhu konkurzu se vystřídali tři správci konkurzní podstaty, řízení trvá téměř 17 let až do dnešních dnů.

Konečná zpráva konkurzního řízení potvrzená usnesením Krajského soudu v Brně z dubna letošního roku uvádí celkovou výši zpeněženého majetku pojišťovny ve výši 101 milionů korun. Výdaje správců konkursní podstaty přitom činily 38 milionů – z toho odměny správců zhruba sedmnáct milionů korun. Dle usnesení soudu se očekává, že do skončení konkurzu dosáhnou další výdaje ještě dalších devět milionů korun.

„Doba sedmnácti let trvání konkurzu je selháním soudního systému v konkurzním řízení. Není to bohužel ojedinělý případ, některé konkurzy finančních institucí se vlečou i více než dvacet let a zřejmě to nikoho nepálí. Přestože lidé nyní snad konečně mohou očekávat alespoň nějaké vrácené peníze, za zcela nepřiměřené považuji náklady řízení a odměny správcům. Odčerpaly téměř polovinu prostředků k pokrytí pohledávek věřitelů," uzavřela senátorka, která se obrátila s žádostí o prověření důvodu více než sedmnáct let se vlekoucího konkurzního řízení i na ministra spravedlnosti.

Upřesnění pro čtenáře

Adresa, na kterou se lidé mají hlásit, byla na stránkách Pojišťovny Morava mylně uvedena, zde uvádíme správnou.
Lidé se mohou ozvat na:
Mgr. Antonín Strouhal - správce konkursní podstaty
Dvořákova 635/4, 602 00 Brno
nebo
Mgr. Jan Kozák
Krajský soud v Brně, Husova 15, 601 95 Brno