Miloslav Kolský z Čekyně si myslí, že nová kanalizace v této místní části Přerova měla být už dávno.

Splašky z domácností totiž vytékají do potoku Olešnice, a odtud rovnou do Moravy.

O vybudování kanalizace v této místní části už přitom lidé usilují roky.

„V minulosti byly ale jiné priority – maják nebo stromy na mostě. Jsem rád, že tato věc konečně prošla územním řízením a práce se udělá," říká.

Místní obyvatelé dlouhodobě poukazují na to, že splašková voda z domácností putuje do potoku Olešnice a znehodnocuje ho.

Povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod končí Olešnici k 31. prosinci roku 2018. Je tedy nejvyšší čas začít jednat.

Začátek stavby: 2018 

Podle zástupců vedení města by měla být projektová dokumentace pro územní rozhodnutí hotová do konce roku.

„Projektovou přípravu až do fáze stavebního povolení zaplatí ze svého město. Investorem, vlastníkem a také provozovatelem nově vybudované kanalizace včetně čistírny odpadních vod, by měla být společnost Vodovody a kanalizace," upřesnila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Kanalizace se má sice začít budovat až v roce 2018, už letos se ale setkají projektanti a úředníci s majiteli domů, které budou napojeny na novou síť. Chtějí je seznámit s trasou kanalizace a znát jejich připomínky.

„Součástí nové oddílné kanalizace budou i přípojky – odbočky ke všem objektům, které budou ukončené před hranicí soukromých pozemků připojovací šachtou. A právě návrh trasování jednotlivých větví kanalizace bude předmětem veřejného projednávání," vysvětlila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Obyvatelé Penčic se kvůli tomu sejdou v úterý 8. listopadu v 16 hodin v místním pohostinství U kapličky, lidé z Čekyně si promluví s projektanty a úředníky ve středu 9. listopadu od 16 hodin ve zdejší sokolovně.

Odkanalizování za 65,5 milionu

Čekyně, Penčice a Lýsky patří k posledním místním částem Přerova, kde nová kanalizace chybí.

„Vybudování chybějící infrastruktury pro odvádění odpadních vod v místních částech Přerova je součástí strategického plánu města," vysvětlil náměstek primátora Petr Měřínský (ANO).

Odkanalizování Čekyně a Penčice, které město aktuálně čeká, by mělo přijít na 65,5 milionu korun.

„Na tuto finančně náročnou akci je možné čerpat dotaci od státu – a žádat o ni budou zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Přerov," uzavřel.