Přerovští radní se rozhodli zapojit do debaty o nové podobě lávky širokou veřejnost. Proto uspořádali v prostorách Městského informačního centra výstavu dvanácti ideových návrhů, které zpracovalo šest projekčních kanceláří. Lidé mohli dát hlas nejlepšímu z nich a vyjádřit se mohli i v anketě na webových stránkách města. Horkým favoritem Přerovanů se stal nakonec návrh s číslem 1 pražské kanceláře Pontex.

„Na zadávacích podmínkách jsme se dohodli s Povodím Moravy. Chceme, aby lávka umožňovala bezbariérové napojení na obou březích a mohli po ní jezdit cyklisté i bruslaři,“ shrnul František Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Kvůli průtoku Bečvy by měla být spodní hrana konstrukce lávky minimálně 50 centimetrů nad hladinou stoleté vody. „

Nemá výrazně převyšovat okolní terén, protože se nachází v ochranném pásmu přírodní památky Malé laguny a v území Národní přírodní rezervace Žebračka,“ podotkl dále.

Stará lávka dosloužila

Podle radních jsou dny stávající lávky sečteny, protože ji v minulých letech třikrát poničila povodeň – asi největší zásah utrpěla při stoleté vodě v roce 1997, ale zabrat dostala i loni, kdy na ní museli statici provést zátěžové testy a načas byla uzavřena pro pěší.

„Testy zjistily průhyb nosné konstrukce v hlavním poli, byly nalezeny stopy probíhající koroze a objevila se i výrazná trhlina,“ připomněl zástupce odboru rozvoje hlavní důvody toho, proč chtějí radní stávající přemostění nahradit novým.

Jaký návrh se Přerovanům nejvíce líbil?

Šest projekčních kanceláří se úkolu na vytvoření ideového návrhu lávky zhostilo po svém. „Sešlo se celkem dvanáct studií. Tři z nich počítají s obloukovými konstrukcemi, tři s visutou lávkou, zavěšenou na lanech. Zbývající návrhy jsou pak originálním řešením,“ řekl. Požadavkem města bylo, aby vznikly návrhy s pilíři i bez nich.

„Zamýšleli jsme se nad lávkou v širším kontextu tak, aby splňovala kritéria technická i estetická a její cena byla přijatelná. Může být kritizována za to, že připomíná staré příhradové mosty, ale její kouzlo je v jednoduchosti,“ popsal vítězný návrh, jenž se nejvíce líbil Přerovanům, Pavel Němec z kanceláře Pontex. Mostovka podle něj počítá se dvěma tenkými pilíři, které by při povodních nezadržovaly naplaveniny.

V anketě na webu města vyhrál návrh č. 1

1. Pontex, spol. s r.o., Praha

odhadovaná cena stavby: 14 688 000 Kč

#nahled|https://g.denik.cz/60/c4/01_01_lavka_utenisu_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/60/c4/01_01_lavka_utenisu.jpg|Návrh nové lávky U Tenisu č.1#

O čem se debatovalo?

Přerovany na veřejné debatě zajímalo, zda by navrhované lávky odolaly povodním. „Bydlím v Přerově přes sedmdesát let a Bečva je divoká řeka. Mostovka by měla být 120 centimetrů výše, než je hráz. Neměly by tam být ani žádné pilíře,“ vyjádřil svůj názor jeden z občanů Jiří Bernát z Přerova.

Po novém mostku by, jak uvedl, měla projíždět alespoň vozidla záchranné služby, protože je jednou z mála spojnic břehů v této části města. Dalšího z účastníků debaty Jana Horkého zase zajímalo, zda není prezentace ideových návrhů v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vítězný projekt by prý měl vzejít z vypsaného výběrového řízení.

„Chtěli jsme jen tímto způsobem zjistit, jak by mohla lávka vypadat a jakou cestou se dát,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala, proč se radnice rozhodla oslovit vybrané projekční kanceláře. Podle náměstka přerovského primátora Josefa Kulíška (ODS) proběhne na stavbu lávky klasické výběrové řízení, z něhož pak vzejde vítězný návrh.

Možnost hlasovat o nejlepší návrh nové lávky u Tenisu máte i na našem webu. Anketu i vizualizace jednotlivých návrhů najdete zde: Nová lávka U Tenisu: podívejte se a hlasujte

Který návrh na webu zatím vede?

Návrh č. 9. Ing. Rušar, MOSTY Brno

odhadovaná cena stavby: nenaceněno

#nahled|https://g.denik.cz/60/c4/09_01_lavka_utenisu_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/60/c4/09_01_lavka_utenisu.jpg|Návrh nové lávky U Tenisu č.9#