Tím nebyl nikdo jiný, než František Fajtl – později legendární stíhač, nositel nejvyššího státního vyznamenání České republiky – Řádu Bílého lva a britského Distinguished Flying Cross.

„František Fajtl v době okupace na přerovském letišti pracoval, ale když zjistil bezvýchodnost situace, odešel společně s ostatními letci do Francie a Anglie," přiblížil historik přerovského Svazu letců Jaroslav Schön.

František Fajtl v roce 1944Přestože byl jedním z desítek Čechoslováků, kteří se zúčastnili slavné bitvy o Británii a zapojil se i do Slovenského národního povstání, potkal ho po nastolení komunistické diktatury stejný osud jako další letecká esa – strávil rok a půl ve věznici na Mírově.

Okupaci přerovského letiště popsal František Fajtl do detailu ve svých pamětech.

„Major Skoba stále ležel a v této poloze „přijal" nacistické samozvance. To se nám líbilo. Ostatně, teď už snad na tom nezáleželo, na ničem nezáleželo. Hráli si s námi podle své libovůle, od vůdce až do posledního pěšáka," vylíčil slavný letec nejsmutnější den v životě příslušníků 63. letky na přerovském letišti.

„Předali jsme inventář nadporučíku – oberleutnantu Schubertovi. Nabídl nám, že si můžeme ponechat pušky – malorážky na památku. Snažil se chovat velkoryse, ale klíčky si vzal a ponechal od všeho. Podepsaly se kvitance a protikvitance. Bylo to stejně všechno pro kočku, neboť jsme vlastně potvrzovali existenci pozůstalých, kterým bylo upřeno právo na dědictví, protože byli zbaveni svéprávnosti," napsal ve svých pamětech.