Velení rezortu na ní definitivně potvrdilo, že vrtulníková základna ke 31. prosinci v Přerově končí. Areál letiště ale nadále zůstane státu a od 1. ledna 2014 přejde plynule na státní podnik Letecké opravárenské závody Malešice.

Nutnost zrušit nejméně jednu leteckou základnu z důvodu úspor avizovalo již dříve ministerstvo obrany ve své Bílé knize. Důvody jsou prozaické – stát musí šetřit a jen provoz vrtulníkové základny v Bochoři spolyká podle propočtů rezortu miliardu ročně. Že padla volba právě na Přerov, řekl už při svém odchodu z funkce ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Potom ale debaty na chvíli utichly.

Hejtmani Olomouckého a Zlínského kraje Jiří Rozbořil a Stanislav Mišák (oba ČSSD), kteří se jednání zúčastnili, jsou i přes negativní obsah sdělení rádi, že konečně slyšeli jasná slova.

Provozuschopnost letiště bude zachována

„Zástupci ministerstva obrany sice potvrdili, že vojáci opustí základnu, ale po jejich odchodu přejde areál plynule na státní podnik Letecké opravárenské závody Malešice. Tento krok umožní zachování provozuschopnosti letiště – mimo jiné i pro potřeby Integrovaného záchranného systému," zhodnotil mluvčí kraje Tomáš Kocych.

Pro Přerov to znamená, že letiště v budoucnu neosiří a nenaplní se nejčernější scénáře.

„Pro mě by byla nejhorší zpráva, kdyby armáda řekla jen „a" – tedy odejdeme z letiště, a nedodala „b" – co s ním bude dál," komentoval výsledek schůzky přerovský radní Václav Zatloukal (ČSSD), který se jednání zúčastnil.

Co se stane s letištěm dál?

Ředitel Leteckých opravárenských závodů Malešice (LOM) Roman Planička mluvil o možnostech dalšího využití letiště. LOM chce areál v první fázi využít pro výcvikovou činnost vojáků a v budoucnu pak podle výsledků rozšířit portfolio svých aktivit o opravárenské činnosti a ekonomické využití areálu. Například budovy v jižní části letiště by podle něj mohly být pronajaty.

„Za sebe jsem rád, že letiště zůstane zachováno pro činnost Integrovaného záchranného systému v případě mimořádných situací, jako jsou povodně, a to pro náš i sousední Zlínský kraj," konstatoval hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD).

Například pro zástupce Zlínského kraje je tato věc prioritou. Přerovské letiště má totiž strategickou polohu a zdejší vrtulníková jednotka se významně podílela na záchraně lidských životů při ničivých povodních v roce 1997. Vrtulníková základna nyní zaměstnává zhruba sedm set lidí. Dopravní vrtulníky se podobně jako před lety tygří letka přestěhují do Náměště nad Oslavou, značná část vojáků i civilních zaměstnanců ale přijde o práci.