Letiště se smíšeným provozem čeká nyní na udělení licence Úřadu civilního letectví a zahájit činnost má již v polovině letošního roku. Olomoucký kraj, který žádá o evropskou dotaci na investice za zhruba půl miliardy korun, chce ale po armádě jasné garance, že vrtulníková základna má perspektivu.

„Jedna z věcí, která nás v těchto měsících výrazně zaměstnává, je příprava dokumentace pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu. Pokud se finance podaří získat, budou použity na výstavbu nového terminálu a prodloužení přistávací dráhy,“ uvedl náměstek hejtmana a předseda představenstva společnosti Regionální letiště Přerov Ivan Kosatík (ODS).

Nově vzniklá akciová společnost, v níž mají hlavní podíl Olomoucký, Zlínský kraj a město Přerov, chce s armádou jednat také o bezúplatném převodu pozemků a budov z majetku ministerstva obrany.

„Oba kraje – Olomoucký a Zlínský, i město Přerov uvítají písemné prohlášení, týkající se pevného data tohoto převodu. Potřebujeme dostat ujištění, že platí již jednou stanovený termín 31. 12. 2010. Považujeme za vhodné, aby rozhodnutí o převodu přijala ještě vláda Jana Fischera,“ řekl Kosatík.

100 milionů a další na obzoru

Akcionáři společnosti už investovali do rekonstrukce přerovského letiště částku 37 milionů korun. Armáda vynaložila na jeho opravu 63 milionů.

„Olomoucký kraj také vykoupil od soukromých vlastníků zhruba polovinu pozemků v budoucí civilní části. Celkem jsme vynaložili částku 10 milionů,“ upřesnil ředitel společnosti Regionální letiště Přerov Petr Polášek. Na seznamu oprav jsou i další investice za zhruba 11 milionů korun.

Pracovní místa i finanční výhodnost

Podle ředitele se nyní dolaďují vztahy s armádou, policií, záchrannou službou a vyřizují další potřebné formality pro zahájení provozu letiště se smíšeným provozem.

„Jeho spuštění je reálné v polovině letošního roku,“ upřesnil.

„Snaha o obnovení civilního provozu je zároveň snahou o zachování vojenské letecké základny v Přerově. Je to o udržení stovek pracovních míst v regionu,“ podotkl v této souvislosti také přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Ministr obrany Martin Barták letišti přislíbil další perspektivu. „Z pohledu armády jde v neposlední řadě o zlevnění provozu obou subjektů, které se na smíšeném letišti v Přerově vzájemně neomezují, ale naopak spolupracují. V Evropě bychom našli celou řadu fungujících příkladů,“ řekl ministr.