Zastupitelstvo, které převzalo správu obce po opakovaných volbách v dubnu 2011, chtělo již od počátku iniciovat vlastní znak a vlajku.

„Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na výrobu symbolů se rozhodnutí odkládalo. K rozhodnutí o vytvoření znaku a vlajky obce Lazníčky nakonec došlo začátkem roku 2014," přiblížila starostka Dagmar Kubzová.

Několik návrhů zhotovil heraldik Miroslav J.V. Pavlů. Zajímavostí je, že názory na předkládané návrhy vyjadřovali obyvatelé na webových stránkách obce anebo také písemně.

„Návrhům obecních symbolů Lazníček dominovalo spojení staré pečetní symboliky s připomínkou místní kaple Stětí svatého Jana Křtitele," doplnila starostka.

Nový znak ještě musel projít procesem schválení.

„Návrh, který prošel většinovým hlasováním v zastupitelstvu, byl schválen. Na základě tohoto návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny, byl obci Lazníčky udělen znak a vlajka obce," nastínila Dagmar Kubzová, která nové symboly obce převzala 5. března z rukou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny.

Starostka Dagmar Kubzová převzala nové symboly obce 5. března z rukou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny

Starostka Dagmar Kubzová převzala nové symboly obce 5. března z rukou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny. Foto: archiv obce Lazníčky

Orientální šavle

A co symboly znamenají? Zlatá radlice a stříbrný srp, které jsou umístěny v dolní části znaku, zdůrazňují zemědělský charakter obce.

Orientální šavle nad nimi je připomínkou patronicia návesní kaple, jejíž zasvěcení je v přerovském regionu ojedinělé.

Kombinace barev modré a červené vychází z erbovních barev dávných majitelů Lazníček Podstatských z Prusinovic.

„Symboly obce byly vyrobeny z nejkvalitnějšího sametu a jejich životnost je odhadována až na dvě stě let. Vyšívaná vlajka je tradičním řemeslem českých vyšívaček, toto umění ovládá již jen několik málo žen v naší republice," upozornila také Dagmar Kubzová.

Zmínka o obci už v roce 1365

Novým symbolům Lazníček bylo požehnáno při oslavách 650. výročí obce a sjezdu rodáků v září loňského roku.

Vlajka je vyvěšená na budově obecního úřadu, znak a sametová vlajka obce jsou umístěny uvnitř v zasedací místnosti.

„Každý znak a vlajka si s sebou nesou svůj příběh. V tomto případě příběh o vzniku obce Lazníčky, o její dávné historii, současném rozvoji, životě místních obyvatel, o jejích významných událostech. Znak a vlajka obce se staly pro občany Lazníček symbolem místa, kde rádi žijí a kam se také velmi rádi vracejí," uzavřela starostka.

První písemná zmínka o Lazníčkách pochází z roku 1365. V letech 1573 – 1848 byly součástí majetku rodu Podstatských z Prusinovic, později hrabat Podstatských – Lichtenštejnů.