V těchto dnech se podle stavebníků provádí na původním přemostění odpojení veškerých inženýrských sítí tak, aby mohly práce co nejdříve začít.

„Veškeré inženýrské sítě jsou zabudovány pod lávkou, takže je musíme odpojit. V tuto chvíli máme odpojenou vodu, kabelovou televizi i veřejné osvětlení. Rozvody plynu i vody budou zaslepeny,“ tlumočil informace od stavbyvedoucího Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Podle stavebníků padl jako první Tyršův sloup, který byl odstraněný z jižního předpolí počátkem září, a nyní bude zrestaurován. Podle něj se pak zhotoví replika, a ta bude po dostavění mostu umístěna na svém původním místě.

„V sobotu se začne s demontáží lávky a příští týden přijde na řadu demolice pilířů. Jejich odstranění ale bude technicky náročné, musí se totiž provádět s pomocí těžké techniky, “ řekl Dostál.

Zbouráním pilířů stavba pro letošek končí a další práce se přesunou až na příští rok.

Stavba nového Tyršova mostu vypukne v jarních měsících a dokončena má být v květnu 2012.

„Nové přemostění bude širší a únosnější. Bude sloužit především pro pěší a cyklisty, ale v jednom směru po něm můžou projíždět i auta s nosností do tří a půl tuny,“ uvedl František Mašek, ředitel závodu Mosty ze společnosti Skanska.

Celková šířka mostu je 12,5 metru, délka přemostění pak 71,5 metrů. Stavba Tyršova mostu je největší investiční akcí města v letošním roce a vyžádá si celkové náklady 116,3 milionů korun.