Po lávce U Tenisu by tedy mohly začít proudit davy lidí už počátkem nového školního roku.

Mostek chybí zejména rodičům, kteří se potřebují dostat se svými dětmi do Ornitologické stanice, na lagunu nebo do parku Michalov.

Stavba lávky U tenisu na konci června 2015

Dodavatelská firma už dříve požádala město, zda by mohl být termín dokončení prací posunut. Radní to ale odmítli.

V současné době pokračují stavební práce na vlastní lávce, montují se ocelové konstrukce a zárodky pro přivaření pylonů.

„Byly zabetonovány poslední zbývající příčné spoje prefabrikátu lávky a pokračují práce na žulových obkladech dvou nosných pilířů přemostění a také na přístupových rampách v lokalitě U Tenisu," přiblížil Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.

Stavba lávky U tenisu na konci června 2015

Podle něj zhotovitel aktualizoval harmonogram prací s cílem zorganizovat veškeré stavební práce tak, aby byly dokončeny v termínu do konce srpna.

„V nejbližší době se zahájí práce na montování ocelových pylonů a do konce měsíce by mělo dojít k předepnutí lávky, a to jak v podélném, tak i příčném směru," upřesnil.

V červenci bude úsilí stavebníků pokračovat k dokončení zídek, koncových příčníků a po aktivaci táhel budou odstraněny provizorní podpěry stávající lávky.

Stavba nového přemostění u tenisových kurtů je největší investiční akcí města v tomto roce a celkové náklady byly vyčísleny zhruba na 24 milionů korun.

Lávku, která propojí oba břehy řeky Bečvy, tvoří předpjatý železobetonový trám se závěsy.

Podle odborníků bude v případě, že by Přerovu hrozily povodně, bezpečnější, než jeho předchůdce.

Původní mostek byl zbourán, protože byl staticky narušený od povodní před pěti lety.