Věc má nyní opět na stole protikorupční útvar policie, který nadále stíhá šestici obviněných – primátora města, jeho náměstka, dva radní a dva úředníky magistrátu.

Zatímco dozorující žalobkyně Marie Kodytková trvá na jejich nevině, nejvyšší státní zástupce tvrdí opak – celá věc by měla skončit u soudu. Žalobkyně se podle svých nadřízených musí právním názorem NSZ řídit, jinak jí bude věc odebrána.

Vyšetřování takzvané „přerovské kauzy" se vleče už přes dva roky.

Původní rozsáhlé obvinění na zdejší radnici se nakonec zúžilo ze třinácti osob na šest – kromě primátora se týká také jeho náměstka Josefa Kulíška (ODS), dvou radních Václava Zatloukala (ČSSD) a Jaroslava Čermáka (ODS) a dvou úředníků magistrátu z odboru rozvoje Pavla Galy a Jiřího Raby.

Policie je viní ze sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Důvodem jsou dvě podezřelé zakázky na stavbu domova pro seniory a rekonstrukci zimního stadionu.

Kriminalisté tvrdí, že mělo u obou dojít k výraznému navýšení víceprací, jejichž objem překročil dvacetiprocentní limit, stanovený zákonem. Například cena domova pro seniory se navýšila zhruba o 30 milionů na bezmála 170 milionů korun.

Podle detektivů z protikorupčního útvaru také někteří radní udržovali nadstandardní vztahy s dodavatelskou firmou PSS a ve svém obvinění se policie zaměřuje i na vazby politiků s touto společností.

Primátorovi města Jiřímu Lajtochovi měla tato firma stavět bazén, radní Václav Zatloukal měl pak od téhož zhotovitele přijímat majetkový prospěch ve formě provedení stavebních prací, souvisejících s výstavbou rodinného domu.

Žalobkyně: Není to trestný čin

Olomoucká žalobkyně Marie Kodytková to ale nepovažuje za trestný čin.

„Po letech odborné praxe dokážu přesně rozlišit, jaké jednání je a jaké jednání není trestným činem. V tomto případě se obvinění žádného trestného činu nedopustili," řekla už dříve v této souvislosti Marie Kodytková.

Nejvyšší státní zástupce v předchozích případech její rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vždy zrušil.

„Náš právní názor je odlišný od stanoviska doktorky Kodytkové. Po provedení doplňujícího úkonu, směřujícího k doplnění důkazního stavu, by měla být podána obžaloba," konstatoval ředitel odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství Roman Hájek.

Podle něj je toto stanovisko pro žalobkyni závazné.

„Ze zákona vyplývá, že pokud nejvyšší státní zástupce usnesení zruší, je příslušný žalobce povinen respektovat tento názor a řídit se jím. Náš právní názor je konzistentní a na zastavení stíhání to nikdy nebylo," zdůraznil.

Situace se nezměnila, stíháme šest osob

Trpělivost už došla i nadřízeným Marie Kodytkové.

„Pokud by dozorová státní zástupkyně nerespektovala závazný právní názor nejvyššího státního zástupce, tak jí bude věc odebrána a předána jinému žalobci. V tuto chvíli má věc na stole policie, která by měla případ došetřit do konce září," uvedl náměstek krajské státní zástupkyně v Ostravě Vít Kasík.

Informaci o tom, že se věcí opět zabývá policie, potvrdil i mluvčí protikorupčního útvaru Jaroslav Ibehej.

„Máme to zpět ve vyšetřování. Situace se nijak nezměnila a stíháno je celkem šest osob," uzavřel.

Státní zástupkyně Marie Kodytková už se v pátek k případu nechtěla vyjadřovat.