Speciální přípravek má odbourat sinice a řasy, ale také zastavit hnilobný proces a okysličit vodu. Rybářům se šetrné odbahnění osvědčilo už loni na městském rybníku.

„Vyčištění vodní plochy tímto způsobem je šetrnější k životnímu prostředí. Přípravek v určitém množství pravidelně sypeme do vody - první dávku jsme aplikovali 1. května, v říjnu by měla být poslední,“ shrnul předseda přerovské pobočky Českého svazu rybářů Alexander Majer.

Na ošetření Laguny má padnout celkem 152 kilogramů přípravku.

Bakteriální přípravek podle něj způsobí rozklad organického bahna, sníží množství sinic i zelených řas a okysličí vodu.

„Jen loni došlo díky tomuto způsobu čištění, který jsme použili na městském rybníku, k úbytku 13 centimetrů bahna,“ poznamenal.

Vyhledávaný cíl, poté zhoršení

Návštěvníci přírodního koupaliště Laguna proces odbahnění téměř nepocítí.

„Aplikace přípravku se provádí přímým sypáním na hladinu, není nutná žádná aktivace ani složité rozprašovací technologie. Vše se dá zvládnout jen s pomocí jedné malé loďky. První dávkování se provádí koncem dubna, kdy je teplota vody vyšší než 10 stupňů Celsia, konec dávkování bývá většinou v říjnu, kdy teplota vody ještě neklesá pod 10 stupňů,“ dodal.

Město přijde odbahnění téměř tříhektarové plochy na 195 tisíc korun.

Laguna, která je součástí odpočinkové zóny Přerova, je uměle vytvořená nádrž - nemá odtok ani přítok.

„Na začátku osmdesátých let minulého století patřila k vyhledávaným rekreačním cílům Přerovanů, ale později se v ní lidé i kvůli nánosům bahna přestali koupat. Po povodni v roce 1997 se situace ještě zhoršila,“ vrátila se do minulosti mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Bagrování se neosvědčilo

Město se snažilo zbavit Lagunu nánosů bahna už na podzim roku 2008 s pomocí sacího bagru. Náklady na vyčištění byly ale tehdy mnohem vyšší.

„Práce trvaly šest týdnů a odbahnění devadesáti centimetrů přišlo městskou pokladnu na 3,5 milionu korun,“ doplnil Pavel Gala z odboru rozvoje magistrátu.

Jenže bagrování se neukázalo jako nejlepší způsob likvidace - kromě finanční náročnosti byl problém i s odvozem, uskladňováním a likvidací mnoha tun bahna.

Bagrování se navíc muselo provádět tak, aby co nejméně ohrozilo živočichy, kteří ve vodě žijí - především škeble rybničné. I proto se město tentokrát rozhodlo upřednostnit aplikaci speciální směsi, která rozloží usazeniny na vodu a oxid uhličitý, jenž se následně vyvětrá do ovzduší. Tato metoda je šetrná k vodním organismům.

„Odbahněním Laguny se vytvoří lepší podmínky pro chov ryb. Slibujeme si od toho ale i to, že se vodní plocha stane vhodnější ke koupání,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský. (ANO). Už v říjnu by měli zástupci města vědět, kolik centimetrů bahna se na Laguně podařilo novou metodou zlikvidovat.